In memoriam Jos Frings
27-11-2017

1748 Jos FringsOp 15 november is ons zeer gewaardeerd lid, de heer Jos Frings op 72e jarige leeftijd overleden. Vanaf 1997 was Jos lid van onze Stichting, de Stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”. Jos was een duizendpoot. Hij was een kenner van de kadastrale veldnamen volgens de O.A.T.’s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) uit 1832.

Hij bestudeerde de oudste wegen en voetpaden in Eygelshoven, zoals die er in 1825 uitzagen. Op het gebied van kadastrale gegevens en cartografie was er geen betere dan Jos. Medewerking verleende hij aan diverse uitgaves van de Stichting ‘Eygelshoven door de eeuwen heen’. Zo maakte hij de tekeningen en illustraties van het boek over Luitenant Henckens. Ook was Jos nauw betrokken bij de uitgave van de historische wandeling door Eygelshoven. Door zijn brede belangstelling was Jos een kenner op velerlei gebieden. In 2006 verliet hij onze Stichting, maar in 2017 kwam hij terug. Vol enthousiasme stortte hij zich op de restauratie van de maquette van de mijn Julia. Dag en nacht was hij hiermee bezig.

Een van de bijgebouwen had hij, na een grondige bestudering van oude foto’s, opnieuw gemaakt. Mooier dan de originele gebouwen. Jos had nog veel voor ons willen doen en ons nog veel willen vertellen. Maar helaas, dat is niet meer mogelijk.

We zullen hem heel erg missen. Bestuur en leden van de Stichting ‘Eygelshoven door de eeuwen’.