In Memoriam Al Brull
16-01-2018

1803 Al Brull HeemkundeOp tweede kerstdag is Al om 11.30 uur overleden. Hij heeft nu rust en geen pijn meer. Wij als heemkundevereniging hebben een dierbare vriend en een gewaardeerd lid verloren. Na zijn werkzame leven in Zeeland verhuisden Maria en Al naar Eygelshoven. Al had een heel breed interessegebied. Het was dan ook niet vreemd dat hij spoedig in contact kwam met de heemkundevereniging ‘Eygelshoven door de eeuwen heen.’ Mede door zijn inzet werd het mijnproject ‘Werken tussen de schachten van de mijnen’ opgezet.

Hij ontwierp voor dit project een educatieve lesbrief voor basisscholen. Dit resulteerde in vele bezoeken van groepen van basisschoolleerlingen uit de omgeving, tot op de dag van vandaag. Door zijn drijvende kracht is het mijnproject uitgegroeid tot een belangrijke pijler van onze vereniging. Hieruit voortvloeiend ontstond er een historische wandeling langs bekende en deels verdwenen gebouwen van Eygelshoven. Bij deze wandeling kon hij boeiend en vol humor vertellen over zijn Eygelshoven en vooral hoe mooi de geschiedenis van Eygelshoven wel was. Als hoogtepunt van deze wandeling werd het oude kerkje bezocht. Hij beklom dan de preekstoel, zette een bonnet op zijn hoofd en declameerde uit een preek van pastoor Schijns rond het jaar 1900 in de Duitse taal, die toen gangbaar was in Eygelshoven. Als bestuurslid nam hij de taak van penningmeester op zich, hetgeen hij deed met zeer grote accuratesse. Als er iemand betaald moest worden, die zijn rekening niet indiende, was hij er als de kippen bij om hem of haar hierop aan te spreken. Een drietal jaren geleden werd Al onverwacht ziek. Grote bewondering hadden wij voor de manier waarop hij met deze ziekte omging. Hij was niet iemand die zich liet hangen. Hij straalde zoveel positivisme uit. Als hij het al had over zijn ziekte was het alsof hij het niet over zich zelf had. Tot het bittere eind maakte hij plannen. Zo had hij voor 2018 een datum gepland in oktober, waarop de uitgifte zou plaatsvinden van het boek over de bewoners van de villa ‘Gluck Auf’, ook wel de ‘Villa Pierre’ genoemd, gelegen aan de Torenstraat. Dit werk had hij samen met een lid van de vereniging ter hand genomen. Helaas zal hij er in oktober niet meer bijzijn. Wij zullen zijn werk voortzetten in zijn geest. Begin december is een aantal van onze leden, samen met Maria en Al, nog naar Wenen geweest. Al had zich hier heel erg op verheugd. Hij heeft nog met volle teugen genoten van deze trip met het nodige bier en Wiener Schnitzel, al was een ‘Bratwurst met Kartoffelsalat’ hem liever geweest. Al, wij verliezen in jou een waardige, altijd vrolijke, carnavaleske en humoristische vriend. Wij zullen je familie steunen, waar dat nodig is. Het ga je goed op deze voor ons zo onbekende weg. En hopelijk tot ziens.

Bestuur en leden van de ‘Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen’