‘Egelse sjoenkelt!’
08-01-2018

1802 Egelse sjoenkelt 1Omdat Egelse sjoenkelt vorig jaar een groot succes werd, neemt de werkgroep ‘CV Dinsdag’, allemaal mensen die carnaval een warm hart toedragen, wederom het initiatief om er ook dit jaar in Eygelshoven een mooi feest van te maken. In het verleden was Carnavalsdinsdag de familiedag waarop ouders met hun kinderen naar het Socio trokken om daar de ‘vastenavond,’(de avond voor het begin van het vasten) te vieren. Ook dit jaar komt de Clonevaänger van Egelse in actie en wordt u op een ludieke manier naar het Horecaplein gebracht.

Maar liefst drie wagens worden ingezet om vanaf verschillende locaties kinderen (en ouders, opa’s en oma’s) op te halen. Door om hopen we dat bij de volgende clonevänger de wagens helemaal volgeladen worden met kinderen die naar de Appelsapzietsoeng gaan.

– Vertrek 14.11 uur. Aankomst omstreeks 15:00 Uur op het horecaplein op de markt.

– Openingswoord door de prins

– Appelsapsietzoeng voor de kleintjes

– Tieëke-Zinge

– Mobiele ouderen worden ook betrokken bij het feest

– D.J. voor de jeugd vanaf 15 jaar

Er zal een frietwagen aanwezig zijn voor een lekker hapje.

Aan het einde van de middag, rond half acht, zal er een ‘warme’ overdracht naar de KV Burgerlust plaatsvinden. In optocht naar het Socio Project, waar het feest wordt voortgezet tot 24.00 uur. Verder leeft de gedachte om de kinderen een blijvende herinnering te geven in de vorm van een medaille.

Aan het einde van de avond zal er een korte abdicatie (aftreden) van de prins plaatsvinden.

In de komende weken zullen worden jullie verder geïnformeerd over de invulling van EGELSE SJOENKELT

Carnaval is van oorsprong een feest met een lokale inkleuring. Het eigene staat voorop.

We hebben in 2017 gezien dat deze festiviteiten in eigen dorpskernen kunnen worden p en dat de gezelligheid weer kort bij huis mogelijk is. Van de kleinsten tot de

oudsten van ons dorp hebben het voorbeeld gegeven, dat nu reeds door andere dorpskernen wordt gevolgd.

Hopelijk lukt ons dat met jullie aller medewerking te herhalen en kunnen we wederom zoveel deelnemers uit ons dorp op de been brengen. We bieden een gevarieerd globaal programma voor jong en oud.