Hotels voor wilde bijen in Eygelshoven
02-02-2021

05 B insectenhotelNatuurliefhebber Herman Langen is een vaste bezoeker op Natuurbegraafplaats Eygelshof. Hij zag na een oproep van het IKL mogelijkheden om op deze plek een bijenhotel te plaatsen. De gemeente Kerkrade stimuleerde het initiatief en op 28 januari heeft een insectenhotel dan ook een mooie plek gekregen op Eygelshof. Inmiddels is ook op het terrein van de familie Augenbroe aan de Rimburgerweg een hotel geplaatst.

Wilde bijen hebben het erg zwaar. Dit komt door de veranderingen in ons landschap. Natuurgebieden verdwijnen, tuinen worden gevuld met planten uit verre gebieden die bijen niet lusten en ongewenst kruid wordt bespoten. De Provincie Limburg, Instandhouding Kleine Landschappen (IKL) en de gemeente Kerkrade zetten zich in voor het behoud van de bijen. Natuurbegraafplaats Eygelshof en Pierre en Fia Augenbroe dragen daar graag haar steentje aan bij.

Insectenhotels
“De wilde bij vormt een belangrijke schakel in onze voedselketen. Zo’n 80% van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen zijn afhankelijk van bijen. Helaas gaat het slecht met de wilde bij en is de helft van de 358 wilde bijen in Nederland met uitsterven bedreigd. De grootste bedreiging waar wilde bijen mee te maken hebben is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Daarom zijn insectenhotels van onschatbare waarde voor het voortbestaan van de wilde bij. Ze kunnen daar rustig overwinteren, schuilen en hun eitjes leggen.” stelt Rob Havenith van IKL.”Daarom gaan we opzoek naar geschikte locaties waar wilde bijenhotels geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt er gelet op een geschikte natuurlijke omgeving. Liefst waar mensen ook kunnen meegenieten van de dieren die het hotel bezoeken. Er werden in totaal 300 locaties aangedragen. Maar helaas was niet iedere locatie geschikt.”
“Wij zijn erg blij met deze nieuwe bijenkast.” vertelt Onno Westra, natuurbeheerder op Eygelshof. “We zijn een jong, hoog gelegen natuurgebied. Met een bloemrijk graslandschap waar veel verschillende inheemse bomen aangeplant zijn. We doen er veel aan om de biodiversiteit en de ontwikkeling te stimuleren. De komst van deze wilde bijen ondersteunt dit enorm. Begin vorig jaar zijn wij ook een samenwerking aangegaan met een locale imker, Richard Veldhuizen. Hij heeft bij ons ook een bijenkast geplaatst met honingbijen. De woonlocaties van deze twee bijensoorten moeten goed op elkaar afgestemd worden. Ze moeten elkaar niet beconcurreren maar juist versterken!”

Ook bij Pierre en Fia Augenbroe aan de Rimburgerweg is eenzelfde insectenhotel geplaatst. En verder zijn er ideeën om een hotel te plaatsen op het al gedeeltelijk nieuw ingerichte “Protestantse kerkhof”.

De nieuwe insectenhotels van het IKL zullen ook deel uitmaken van een groter onderzoeksproject. Er zal bijgehouden worden uit welke populatie de bijenkasten bestaan. Door het registreren van de bijensoorten en de aantallen hoopt men beter zicht te krijgen op de Nederlandse bijenontwikkeling.