Haanveld stand van zaken 27 mei 2019
29-05-2019

HaanveldDe bewoners van het Waubacherveld werden enkele maanden geleden opgeschrikt met de informatie dat de firma L’Ortye voornemens was een grind-/zandgroeve te gaan exploiteren in het Haanveld gemeente Landgraaf, grenzend aan de Gravenweg. Bewoners maakten zich zorgen over dit initiatief omdat dit het woongenot ernstig zou aantasten. 

Spontaan is er een bewonersgroep gevormd, genoemd ‘bewonersgroep Waubacherveld’, die vanwege het uitblijven van informatie, hun zorgen over mogelijk verlies van landschapskwaliteit, geluid, stofoverlast en een toename van verkeer, vragen heeft gesteld aan de fa L’Ortye en de Gemeentebesturen van Landgraaf en Kerkrade. 

Bewoners zijn via de Waubacherveld WhatsApp en brieven van de bewonersgroep op de hoogte gehouden over de voortgang. Er zijn affiches verspreid om aan het raam te hangen en de bewonersgroep heeft hiermee duidelijk kenbaar gemaakt dat activiteiten om het natuurgebied aan te passen niet op prijs werden gesteld. Ook heeft de bewonersgroep u geïnformeerd over de stand van zaken via de Anselbode van 15 april jl. 

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen, heeft de fa. L’Ortye inmiddels laten weten dat zij hun activiteiten, om te komen tot exploitatie van de groeve, niet verder zullen voortzetten. De bewonersgroep heeft daarmee haar doel bereikt en ziet dit als een overwinning. 

Dankzij de eensgezindheid, saamhorigheid en het doorzettingsvermogen in het Waubacherveld, Haanveld en het Hoefveld heeft de fa. L’Ortye ingezien dat er geen draagvlak is voor dergelijke exploitatie en heeft zij op basis daarvan haar besluit genomen’.

Ondanks het bereiken van ons doel, hebben wij als bewonersgroep besloten om waakzaam te blijven op eventuele ontwikkelingen in de toekomst.

Uiteraard hadden wij deze overwinning als bewonersgroep nooit alleen kunnen bereiken. Dankzij uw bijdrage, op welke wijze dan ook (zoals het hangen van het affiche, het schrijven van persoonlijke mails naar de fa. L’Ortye en het uitspreken van hartelijke woorden in de richting van de bewonersgroep) is het ons gelukt. 

Wij willen dan ook nogmaals onze dank uitspreken aan alle inwoners van het Waubacherveld, Haanveld en het Hoefveld die zich met ons hebben ingezet.

Mocht u in toekomst op de hoogte gehouden willen worden van het wel en wee in het Waubacherveld, dan kunt u lid worden van de buurt WhatsApp. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar: 06-20931761.