Een Platform ‘wat er toe doet’..
04-12-2018

Logo BP KRDNHet Bewonersplatform Kerkrade-Noord is een groep inwoners uit de wijken Eygelshoven en de Vink die zich betrokken voelen bij het wel en wee van de wijk Kerkrade-Noord. Het doel van het platform is het contact tussen bewoners bevorderen en de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren. Het Platform treedt op als intermediair tussen bewoners en de gemeente Kerkrade.

Samenstelling bestuur
Louk van den Camp (voorzitter), Hub Beunen (penningmeester), Marc Scholtes (secretaris), Jo Charlier, Wiel Langen. Anja Snijders, Teus Groeneveld, Peter Janssen, Melinda van Hees, Huub Bergsma (BiB), Frank Weelen (BiB), René Wijmenga en Harry Olischlager

Afscheid
Op de vergadering van 12 november jl. gaf Nöll Gillissen te kennen, na jarenlang lidmaatschap het Bewonersplatform te verlaten. De verhuizing naar Landgraaf noopt hem hiertoe. Het Bewonersplatform heeft op gepaste wijze afscheid genomen van Nöll, waarbij vele woorden van dank zijn uitgesproken.

Afgeblazen
Een ander project was het plan om de wijkkermis in Eygelshoven, die vervallen is, te vervangen door een soort ‘kinderbraderie’. Deze braderie had tevens tot doel het bevorderen van burgerparticipatie en het verbinden van de kinderen (en ouders) van de wijk. Aan de hand van een enquête is onderzocht of er animo voor de braderie is. Echter doordat er te weinig interesse was, heeft het platform besloten om de braderie op dit moment niet verder vorm te geven.

Behaalde resultaten
In de afgelopen jaren heeft het platform een aantal projecten weten te realiseren. Een van die projecten, het vergroten van de toegankelijkheid van het Loosbos is,sinds afgelopen zomer, een feit. Dankzij de verbetering van de paden, het droogleggen van het natte gedeelte aan de ingang bij de Molenweg en het plaatsen van verlichting (ism BIB) vanaf de Wimmersstraat naar de Bossen is het bos beter bereikbaar. Er zijn banken geplaatst en in het komend voorjaar zal de laatste hand gelegd worden aan bewegwijzering.

Ook is er aan de M.L. Kingstraat/Kennedylaan een speelveldje gerealiseerd voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Inmiddels is dit speelveldje een succes en niet meer weg te denken uit de wijk. Het Bewonersplatform Kerkrade-Noord heeft dan ook besloten dat er in het voorjaar van 2019 een bank zal worden geplaatst. Een bank waarop ouders en grootouders kunnen genieten van de schommelende en klimmende kinderen.

Buurtbus Lijn 723
Een ander project is de buurtbus die sinds oktober 2017 vanuit Ubach-Palenberg naar Mondoverde in Landgraaf rijdt. Op zaterdag 28 oktober 2018 werd officieel de sleutel van Arriva door Jo Charlier (lid Bewonersplatform Krd-N en voorzitter Stichting Buurtbus Rimburg-Eygelshoven) in ontvangst genomen en aan de chauffeurs overgedragen. Jo Schlangen de wijkwethouder, gaf hierbij acte de préséance. Inmiddels is de nieuwe dienstregeling bekend (per 9 december 2018

BIB en bewonersplatform
Frank Weelen: “Wij zijn BIB. Dit is het bewoners initiatief Op de Bossen. Ons doel is de leefbaarheid in onze wijk, daar waar mogelijk, een positieve impuls te geven. We hebben een signaalfunctie in de wijk en aandacht voor veiligheid, een schone leefomgeving, wijkontwikkeling, eenzaamheid en proberen de sociale cohesie te bevorderen door het organiseren van evenementen voor alle leeftijdsgroepen.

In het najaar van 2013, na afloop van een buurtschouw is het BIB ontstaan.” Daarnaast is het BIB in overleg met de gemeente over onderwerpen zoals groenvoorziening en verkeer. Er zijn contacten met: Wonen Limburg, wijkagent, handhaving, de 3 ringen, parochie St Jan, Scouting Eygelshoven, speeltuin Eendracht, vele vrijwilligers in de wijk Op de Bossen en natuurlijk het Bewoners-platform Kerkrade-Noord.

2019 en verder?
Frank Weelen, voorzitter BIB: “Wat gaan we doen? Wegens succes sowieso continueren van de buurtbrunch en openluchtmis. Verder is samenwerking met IVN gezocht om een excursie in het Bergbos te houden. Dit kan samen met natuur gerelateerde onderwerpen een leuke dag opleveren. Verder willen we graag een openluchtconcert van de plaatselijke harmonie faciliteren. Gezien de vele positieve reacties zijn de speurtocht en de Halloweentocht ook weer voor herhaling vatbaar. Kortom veel activiteiten die leefbaarheid positief beïnvloeden.” Om dit alles mogelijk te maken heeft het BIB aansluiting gezocht bij het Bewonersplatform Kerkrade-Noord, vergadert mee en hoopt een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget te ontvangen, wat onontbeerlijk is om tot actie over te gaan..