Ons Kerkrade Druk in de weer voor ’Ongeluksweg’!
04-11-2020

LOGOOnsKekradeONS KERKRADE naar de Provincie, Kerkrade én Landgraaf voor ’Ongeluksweg’!In de afgelopen weken zijn een afvaardiging van Ons Kerkrade én de
onafhankelijke groep ’Bezorgde Buurtbewoners’ bij een aantal officiële instanties langs geweest om, afzonderlijk van elkaar, hun bevindingen m.b.t. de onveilige verkeerssituaties in de Gravenweg aan te bieden. Raadslid John Roland bood de Kerkraadse wethouder dhr. Schneider de bevindingen van de onlangs drukbezochte ’OK-Buurtbijeenkomst’ aan. Hier konden buurtbewoners toentertijd hun grieven en irritaties maar óók hun oplossingen en tips kenbaar maken m.b.t. de Buitenring-afrit, het té snel én asociaal rijgedrag en de voorgenomen wijziging van de voorrangssituatie onderaan de T-splitsing Gravenweg-Waubacherweg.

De onafhankelijke én onpartijdige groep ‘Bezorgde Buurtbewoners’ is onlangs in het Waubacherveld met hun éigen Petitie langs alle deuren gegaan om handtekeningen op te halen. Ook zij boden hun Petitie bij de wethouder aan. De gemeente gaf aan het ééns te zijn dat er daadwerkelijk zo spoedig mogelijk iets aan de situatie bij de Gravenweg moet gebeuren, is echter nog in afwachting van de
Provincie Limburg maar voelde zich wel ontzettend gesteund door onze opgehaalde OK-bevindingen en de Buurt-Petitie: Prima, want zó was het ook bedoeld!

Vervolgens is OK-Raadslid Noud Krasovec bij de Provincie Limburg langs geweest om verantwoordelijk gedeputeerde dhr. Mackus eveneens de OK-buurtbevindingen te overhandigen en dringend te onderstrepen dat er zo snel mogelijk iets aan de verkeerssituatie bij de Gravenweg-afrit dient te gebeuren. Ook hier zijn wij wederom sámen opgetrokken met de onafhankelijke Buurtbewoners-groep die ook hùn Petitie aan de gedeputeerde aanboden en hun grote bezorgdheid uitspraken. Deputé Mackus snapt het Gravenweg-probleem ter dege en gaf aan om, ná uitkomst van de bevindingen van de onlangs ter plekke gedane ‘Webcam-monitoring’ door de Provincie, hier zo spoedig mogelijk bij de gemeente Kerkrade op terug te komen om samen te bezien wat nu een wijs besluit is m.b.t. dit verkeersprobleem!
De Raadsleden Harm Jacobs en Noud Krasovec zijn vervolgens nog bij de gemeente Landgraaf op bezoek geweest om ook daar onze OK-bevindingen aan Burgemeester Vlecken en wethouder Janssen te overhandigen. Dit omdat ook in Landgraaf al officiële raadsvragen waren gesteld omtrent de Gravenweg-afrit, grenzend aan het Landgraafse Haanveld. Ook zij waren van het probleem op de hoogte, zouden waar nodig steun geven en hopen ook op een wijze oplossing die voor iedereen aanvaardbaar en vooral veilig is!

Wachten is nu wat de Provincie Limburg (‘eigenaar’
Buitenring-afrit) als definitieve probleemoplossing zal zien en hoe men dit dan vervolgens, samen met de gemeente Kerkrade (eigenaar Gravenweg), zal gaan aanpakken. Medio November zou hier meer duidelijkheid over moeten komen en Ons Kerkrade, de onafhankelijke groep
‘Bezorgde Buurtbewoners’ en een groot gedeelte van het Waubacherveld wachten deze uitkomst met spanning af!

Uiteraard zal Ons Kerkrade u ook hierover op de hoogte blijven houden (volg ook onze Facebook-pagina): Wordt dus zeker vervolgd!

Fractie Ons Kerkrade