Drie kerkelijke onderscheidingen in Eygelshoven
15-10-2016

1642kerkelijkeonderscheid‘Pro Ecclesia Rodensis’ in Eygelshoven

Vanavond, zaterdag, 15 oktober, werden maar liefst drie dames onderscheiden met de Kerkelijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia Rodensia’:

Mevr. Tiny Mertens, mevr. Gertie Huijten en mevr. Mia Stams. Hen werd na de H. Mis van 19.00 uur in de grote kerk van Eygelshoven deze onderscheiding door de respectievelijke dochters – de dames Henny Schäfer, Magret Lemlijn en Rudi Vossen- opgespeld. Alle drie de jubilarissen zijn lid van het 50-jarig Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Johannes en waren vanaf de oprichting, in 1966, lid.

Lees het verslag in de Anselbode van komende maandag.