Dodenherdenking 4 mei
17-04-2023

Donderdag 4 mei Dodenherdenking

Tijdens de nationale Herdenking herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen – waar ook ter wereld – sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Het thema voor 2023 is: “OORLOG” De herdenkingsplechtigheid begint met een H. Mis om19.00 uur in het Oude Kerkje, die zal worden opgeluisterd door het jeugdkoor JOKOJO.

Aansluitend wordt de officiële herdenking voortgezet bijhet oorlogsmonument aan de Torenstraat/Kerkberg. Bij het verlaten van de kerk zal de Harmonie St. Caecilia een gedeelte uit Les Miserables spelen. Daarna volgt het taptoe signaal en 2 minuten stilte en vervolgens speelt de harmonie het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus.

Vervolgens is er een tweegesprek tussen Ria Berikoven en een Afghaanse vluchtelinge.  Ook de jeugdburgemeester van Kerkrade Madée Buck zal een toespraak houden. Tot slot speelt de Harmonie het muziekstuk “Yellow Mountains”.Na de kranslegging door een vertegenwoordiger van d de Gemeente en het GOC-Parkstad (veteranenvereniging),worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld een bloem met daaraan een kaartje met de naam van een slachtoffer, bij het monument neer te leggen.

De nationale driekleur zal van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur) halfstok en zonder wimpel wapperen op o.a. openbare gebouwen. Alle inwoners van Eygelshoven worden verzocht om deze gedragslijn te volgen.

Het Oranje Comité Eygelshoven nodigt u allen, jong en oud, van harte uit om bij deze herdenking aanwezig te zijn.