Diamanten huwelijksfeest Op de Bossen
30-07-2018

1831 Otermans 60 jaarOp woensdag 8 augustus vieren Hans en Nellie Otermanns-Pubben hun 60-jarig huwelijksfeest met een H. Mis in het Oude Kerkje om 15.00 uur. Gelegenheid tot feliciteren is er ook op die dag in Bistro Socio van 18.00-19.00 uur. Bruid Nelly Pubben (80), geboren en getogen in Eygelshoven, woonde aan de Rimburgerweg en verhuisde daarna naar de Clemensstraat Op de Bossen; het adres waar zij ooit als getrouwd paar met haar Hans zou terugkeren. Hans Otermanns (82) werd geboren te Bleijerheide en ontmoette zijn toekomstige vrouw Nellie op de kermis van Egelze.

Smoorverliefd trouwde het paar op 8 augustus en in de grote St. Janskerk van Eygelshoven werd het huwelijk ingezegend. Een jaar na het huwelijk behaalde Hans het Mijnschool-diploma en werd als ondergronds beambte op de mijn Laura aangesteld. Door Laura en Vereeniging werd aan Nellie en Hans een nieuwbouw woning in Scaheasberg toebedeeld. Het mijnwerkersdorp aan de Ansel bleef trekken en toen zich in 1968 de gelegenheid zich voordeed tot woninginruil, verhuisden zij naar de Anselderlaan. De ‘woningcirkel’ was rond in 1973 toen het paar hun intrek kon nemen in het ouderlijk huis van Nellie aan de Clemensstraat.

Hans onderging een omscholing via een HTS opleiding tot verwarmings- en luchtbehandelingstechnicus en vond werk in Aachen, waar hij 24 jaar werkte. In de Eygelshovense mijn was hij 20 jaar werkzaam. Sedert 21 jaar geniet Hans van zijn welverdiend pensioen.

Kinderen

Uit het huwelijk werden drie zonen geboren: Ron, Erik en Kim. Deze ’trabanten’ zorgden er wel voor dat zowel pa als ma zich niet verveelden. In augustus 2008 werd de gouden bruiloft gevierd. Het overgbleven gelukzalig feestgevoel werd op Eerste Kerstdag 2008 wreed verstoord toen de oudste zoon Ron overleed aan een acute hartstilstand. Een gebeurtenis die het leven van de familie Otermanns totaal veranderde. Zoon Erik en Kim vonden hun huwelijksgeluk in respectievelijk Anita en Nicole, doch het overlijden van Ron ‘hakte er behoorlijk in’.

Gezondheid

De gezondheid van met name Nellie ging zienderogen achteruit, ze is nagenoeg blind en aan een rolstoel gekluisterd. Hans staat zijn mannetje bij de verzorging van ‘zijn Nellie’ en geniet van zijn kinderen samen met haar. Het vertrouwen van het diamanten paar ‘in demanten paar ‘in de zegen van boven’ is groot