D’r Vóttekletsjer is gearriveerd
02-06-2019

VottekletDaags voor Hemelvaartsdag is het kunstwerk d’r Vóttekletsjer vanuit Meerssen gearriveerd en met vereende krachten het Scoutinggebouw Eygelshoven binnengedragen en rechtop gezet. Kunstenares bekeek deze operatie nauwgezet evenals de werkgroep Rotonde van buurtcomité Laurastraat Leefstraat.

Ook andere belangstellenden waren aanwezig om deze operatie te aanschouwen en staken daar waar nodig de handen uit de mouwen. Deze week wordt het metersgrote beeld in de verf gezet door Miriam en kunt ook u een kijkje komen nemen tot en met vrijdag 7 juni, dagelijks van 11.00-16.00 uur. Op vrijdag 7 juni om 14.30 uur zullen ook de wethouders Jo Schlangen en Tim Weyers een kijkje komen nemen, het moment dat de beschildering als klaar mag worden beschouwd. De Veldhofschool bezoekt gedurende deze week, klassikaal, het Scoutinggebouw om live de kunstenaars aan het werk te zien.

De kids van de Eygelshovense basisschool zijn op maandag 3 juni (groep 5/6 13.30-14.30 uur en groep 6a 14.30-15.30 uur), dinsdag 4 juni (groepen 3 14.30-15.30 uur), donderdag 6 juni (groep 2B 13.30-14.30 en groep 5a 14.30-15.30 uur en tenslotte vrijdag 7 juni (groep 8 11.00-12.00 uur, te gast in het belangeloos ter beschikking gesteld clubgebouw van Scouting Eygelshoven.

Miriam zelf gaat op bezoek bij de Veldhofschool groep 8 om een start te maken met het beschilderen van de lakens die gebruikt gaan worden ’ter onthulling’ op zondag 16 juni. Hierbij wordt één leerling mee te helpen bij de onthulling als assistent van genoemde wethouders.

Het mag duidelijk zijn dat ‘de kers op de taart’ van de renovatie van de Laurastraat aanstaande is; de onthulling op zondag 16 juni, de dag dat Eygelshoven een kunstwerk rijker is op één van haar invalswegen op de hoek van de Laurastraat en Kommerveldlaan. In de voorbereiding worden, via wijkzorgcentrum de Laethof, ook de ouderen betrokken bij het plaatsen van d’r Vóttekletsjer. Dat leest u in de Anselbode van volgende week, onder het motto van IBA: ‘Samen maken we Egelze nog mooier’.