Nieuwe vestiging Credohuis in Kerkrade
03-06-2020

2023 CredoIn het najaar van 2020 zal een Credohuis gevestigd worden in Kerkrade. Dit is een opvanghuis voor zwerfjongeren. De komst van een Credohuis naar Parkstad is het resultaat van de samenwerking tussen Credo, de provincie Limburg en de gemeenten Kerkrade en Heerlen.

Credo is nu bezig om te bekijken welke locatie geschikt is. Woningcorporatie HEEMwonen werkt hiervoor mee aan een haalbaarheidsonderzoek.

Subsidies

De provincie ondersteunt van harte het gedachtegoed van Credo en heeft al een subsidie verleend van 200.000 euro. Op 26 mei hebben de colleges van Kerkrade en Heerlen ingestemd met het verlenen van een opstartsubsidie van 35.000 euro per gemeente. Daarnaast zal Heerlen in de komende jaren vanuit haar rol als centrumgemeente een subsidie verlenen voor de begeleiding van jaarlijks 6 tot 10 jongeren.

Bestuurlijke reacties

Wethouder Leo Jongen van Kerkrade: “Zwerfjongeren zijn vaak onzichtbaar voor hulpinstanties, maar ze zijn er wel degelijk. Door Credo wordt dit onderwerp nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Credo heeft een eigen werkwijze die al in Maastricht succesvol is gebleken. Wij hebben geld vrijgemaakt voor de opstart van een Credohuis in Kerkrade.”

Wethouder Peter van Zutphen van Heerlen vult aan: “Iedere jongere verdient een thuis en een toekomst. We zien Credo als een goede aanvulling op de reguliere opvang en begeleiding van daken thuisloze jongeren. We ondersteunen dan ook het gedachtegoed van Credo door met een kleinschalige huiselijke aanpak dak- en thuisloze jongeren weer een duurzame plek geven in de maatschappij.” Meer dan thuis aan zwerfjongeren Credo wil meer dan een thuis bieden aan jongeren. Zij wil ook van betekenis zijn voor de buurt, door ontmoeting te organiseren en tot steun te zijn voor buren die wel een steuntje kunnen gebruiken. Jongeren die pech hebben gehad in het leven wordt een veilig thuis geboden van waaruit ze hun talenten kunnen ontwikkelen en bouwen aan de toekomst. Center Court Kerkrade en Credohuis

Vanuit de programmalijnen van Cente Court Kerkrade zullen de komende jaren bewezen effectieve programma’s worden uitgevoerd en geborgd in Kerkrade en de regio. Binnen de programmalijn Gezonde Jeugd ligt de focus op een kansrijke start en een doorlopende leef- en leeromgeving. Credohuis Parkstad heeft een aantoonbaar effectieve aanpak (programma) ontwikkeld waarmee jongeren weer duurzaam deel kunnen uitmaken van de maatschappij.