Buurtschouw Op de Bossen
17-07-2019

1929 buurtschouwMaandag 1 juli heeft het bewoners initiatief Op de Bossen een buurtschouw georganiseerd.  De route startte bij Speeltuin Eendracht en liep via de Bosberg verder naar de Bossen. Deelgenomen hebben: wethouder van Kerkrade-Noord, de wijkmanager, ambtenaar veiligheid, de wijkagent en buurtbewoners die met ruim 40 aanwezigen ruimschoots vertegenwoordigd waren.

De buurtbewoners hebben de kans gegrepen om hun verbeterpunten te tonen aan en te bespreken met de vertegenwoordigers van de gemeente. Deze punten zijn genoteerd en worden gecategoriseerd. Hierna wordt er een actiehouder benoemd zodat voortgang gewaarborgd zal worden. In september zal een terugkoppeling plaatsvinden over de actuele status van de verbeterpunten. Hiervoor zullen de bewoners van de Bossen en de Bosberg een uitnodiging middels een brief ontvangen.