Burgerlust blij met nieuwe Burgerlusthof
09-11-2022

Ingebruikname komend weekeinde met open dag voor de hele gemeenschap

45 BurgerlusthofMet ‚inne mooie oape daag‘ wordt op zondag 13 november de nieuwe Burgerlusthof van de Burgerlust in de Laethof in gebruik genomen. De prachtig verbouwde Burgerlusthof is die dag bij hoge uitzondering voor iedereen toegankelijk om de geweldige collectie carnavalsattributen te bewonderen die de carnavalsvereniging van Eygelshoven in haar rijke historie heeft verzameld. Een uitgebreide collectie van onder meer ordes, scepters en foto’s van prinsen die door de vereniging vanaf de oprichting in 1924 zijn bewaard.

De Burgerlusthof is gevestigd in de remise, zeg maar de oude ‘stallen’, van het vroegere gemeentehuis (uit 1764), waarin voorheen de boekenbeurs zat. Toen deze verhuisde naar het voormalige gemeentehuis aan de andere kant van de Laethof, vroeg de Burgerlust aan de gemeente of zij de vrijkomende ruimte als haar nieuwe onderkomen mocht gaan gebruiken. Om zo een eigen clublokaal te krijgen om te kunnen vergaderen en andere verenigingen te kunnen ontvangen en tegelijkertijd een historisch stukje Eygelshoven te behouden. Want het was eerst behelpen. De Burgerlust had geen vast verenigingslokaal en het aantal cafés om te vergaderen nam af. En de relikwieën zoals ze door de Burgerlust worden genoemd waren weliswaar bewaard gebleven, maar lagen verspreid bij leden thuis. “En je weet hoe het dan gaat, dan wordt weleens opgeruimd en worden dingen weggegooid omdat niemand meer weet wat het ook alweer was,” zegt president John Prevo. “Dat was dus onze opzet, om een eigen lokaal te krijgen waar we al die spullen netjes konden onderbrengen. Dat was het uitgangspunt van het hele gebeuren. We vonden een luisterend oor bij de gemeente en zo kwamen we aan deze ruimte.”

Doel was eerst om het nieuwe clublokaal op de ‘elfde van de elfde’ 2020 in te zegenen, maar corona zette daar een streep door. Inmiddels is drie jaar hard gewerkt en is de Burgerlusthof gereed op vrijdag de ‘elfde van de elfde’ 2022. Dus twee jaar na dato laat de Burgerlust vol trots haar Burgerlusthof inzegenen en kan zij haar op zondag ook aan de burgers tonen.

Veel goeds gebracht
“Maar corona heeft naast veel slechts voor ons ook veel goeds gebracht”, zegt John. “De samenwerking met de gemeente is alleen maar beter geworden en de samenwerking tussen de drie carnavalsverenigingen van Kerkrade is ook zeer hecht geworden. Er zijn veel dingen georganiseerd en we zijn meer dan voorheen bij elkaar gekomen. Zeker met de gemeente hebben we een goede band opgebouwd die erin resulteerde dat de gemeente zei: weet je wat, wij doen de hele buitenkant van het gebouw, het dak, het isoleren, de bestrijding van de boktor in de balken, de raamkozijnen, de achterzetdeuren. Dat is allemaal gedaan door de gemeente.”

“Maar het hele binnenwerk is door ons zelf gedaan,” aldus Pierre Jongen, die de verbouwingsoperatie leidde en de drijvende kracht is achter de grote verzameling relikwieën van de Burgerlust. Er ligt onder andere een hele nieuwe houten vloer in het gebouw, er is een nieuwe houten trap naar de bovenverdieping gemaakt, er is een aanbouwkeuken en een dames- en een herentoilet ingekomen. “Allemaal zelf gedaan en zelf betaald als vereniging. Zo’n veertig á vijftigduizend euro,” zegt John Prevo. “Een investering die we er graag voor over hebben om het culturele erfgoed van onze ouders te kunnen blijven uitdragen, want dat is waartoe we als Burgerlust op aarde zijn zeg maar. Het organiseren en faciliteren van het carnavalsfeest voor de gemeenschap in Eygelshoven.”

Behoud van erfgoed
En zo staan deze verenigingen van Eygelshoven, met de Burgerlust aan de ene kant en de heemkundevereniging aan de andere kant, ook garant voor het behoud van het mooie historische bouwwerk dat de Laethof nog altijd is. De goede samenwerking blijkt ook uit het feit dat de Burgerlust de waterleiding en de internetaansluiting van de heemkundevereniging heeft kunnen doortrekken. De kosten worden samen gedeeld. En in plaats van een gasaansluiting heeft de Burgerlust er al voor de energiecrisis voor gekozen om de ruimtes te verwarmen of (in de zomer) te koelen met airco’s.

Op de benedenverdieping wordt vanaf nu vergaderd. Hier is ook een bar gemaakt en aan de wanden lachen de vele oud-prinsen je tegemoet. De bovenverdieping is ingericht als ‘museum’. Hier staan onder andere acht mooie vitrines die Pierre in Noord-Holland op internet vond en waarin vele relikwieën van soms bijna een eeuw oud liggen te pronken. De vitrines zijn door Jos Kerres van de vereniging, die een transportbedrijf heeft, in Alkmaar opgehaald toen hij toch een rit naar Amsterdam moest maken. Zo heeft iedereen elkaar geholpen en is door veel mensen die de vereniging een warm hart toedragen meegeholpen om van de Burgerlusthof een echte ‘huiskamer’ voor de vereniging te maken.

9×11
Een huiskamer waar straks met verve de voorbereidingen op de vele jaarlijkse hoogtepunten en zeker ook het honderdjarig bestaansfeest (al is dat geen officieel carnavalsjubileum) kunnen worden gedaan. In 2023 wordt 9×11 gevierd, dus 100 jaar min één. Dat wordt dan een heel weekend. Met op zaterdag een grote feestavond en tussendoor de proclamatie van de nieuwe prins, en de dag erna een dialectmis in de kerk, met een foto van de hele Burgerlustfamilie, met in het Sint Jansheem de koffietafel en daarna in het Socioproject de receptie.

“Laten we hopen dat na twee mindere coronajaren de mensen weer samen met ons carnaval willen vieren”, besluit Pierre. “Maar het leven is intussen wel duurder geworden en je kunt de euro’s maar één keer uitgeven. Vroeger waren er geen Oktoberfeesten en Halloween en snakten de mensen aan het eind van het jaar naar carnaval. Tegenwoordig heb je meer uitgaansmogelijkheden en dan moet je soms keuzes maken. Maar we gaan het zien.”

[kader bij artikel]

Heb je thuis nog iets liggen?

Als je thuis nog carnavalsordes, foto’s of zo hebt liggen en je doet er niets meer mee, neem dan contact op met info@burgerlust.nl, of telefonisch met John Prevo (06-20405968) of Pierre Jongen (06-25486991). Als je er geen afstand van wil doen, is dat natuurlijk ook begrijpelijk. In dat geval vragen zij of je er een foto van wil maken of het attribuut wil digitaliseren. Bij dit laatste kan de vereniging je ondersteunen. Ook bestaat de mogelijkheid om zaken na overeenkomst in bruikleen te geven.

[foto]

John Prevo (links) en Pierre Jongen in het nieuwe ‘museum’ van de Burgerlusthof.