’t Bakkes Rimburg, Dorps OntmoetingsPlek bij uitstek!
27-04-2022

20220420 Mien Dassen 01 1Samen met zijn vriend Peter Beek filosofeerde hij regelmatig over het dorpsleven in Rimburg. Een van hun uitgangspunten was voor hen het creëren van een Dorps OntmoetingsPlek (DOP) waar dorpsgenoten elkaar treffen, samen eten, samen praten, samen drinken en vooral samen naar elkaar luisteren. Toen Peter op een avond, binnen enkele minuten een pizza klaarstoomde bij een glas wijn, werd het idee van ’t Bakkes Rimburg geboren; alleen de pizza werd vervangen door brood en vlaai. Aan het woord is deze week Mien Dassen (69), een van de initiatiefnemers van de Dorps OntmoetingsPlek, ’t Bakkes Rimburg.

Mien Dassen:
“Samen met Peter ging ik op zoek naar een geschikte plek in Rimburg en we kwamen uit bij het lijkenhuisje van Rimburg aan de Kapelweien. Het was de plek waar tot 1886, toen Rimburg nog een eigen gemeente was, de niet Katholieken, bokkenrijders en misdadigers, in niet gewijde grond begraven werden. In 1968 werd het veldje rondom het lijkenhuisje door de gemeente Ubach over Worms geruimd en daarna raakte het lijkenhuisje in verval.

In 2009 kwamen we met de gemeente Landgraaf overeen dat we op die plek een bakhuis konden bouwen. We kregen vrij vlug een bouwvergunning onder de restrictie dat de oppervlakte van het te bouwen bakhuis niet groter mocht zijn dan de afmetingen van het lijkenhuisje. De plek was gewoon perfect, langs de Worm, speeltuin dichtbij, mooi toch.

In dat zelfde jaar werd ik uitgeroepen tot jubileumprins van ‘De Wespele’ en tijdens mijn proclamatie vertelde ik, dat we binnenkort een echt bakhuis gingen bouwen.

In maart 2010 zijn we begonnen met de sloop van het lijkenhuisje en het trekken van nieuwe funderingen. Rob Jongen, bouwkundige uit Rimburg, sloot zich bij mij en Peter aan en hield zich bezig met alles wat met ‘de bouw’ te maken had.

Rond die tijd wilden we de bewoners van Rimburg informeren over ons plan. Ik sprak met de kastelein van café Gen Eck af, dat we daar voor de kleine zaal konden gebruiken. We rekenden op een man of tien, maar dat pakte een beetje anders uit. Het werden er meer dat zeventig, dus vlug even verhuizen naar de grote zaal.

Die avond werd er een werkgroep geformeerd van twintig personen en konden we verder. Bleef nog een belangrijk punt over namelijk de financiering. Het zat ons behoorlijk mee, want de Dorpsraad won bij een prijsvraag van het Oranjefonds, met het project Dorps OntmoetingsPlek, de tweede prijs en dat betekende maar liefst
€ 39.000 en die kwamen uiteraard goed van pas. De Dorpsraad verdeelde het geld over nieuwe speeltoestellen, de aanleg van een jeu de boules baan en in een bijdrage voor de bouw van het bakhuis.

20220420 Mien Dassen 02 1De basis voor de bouw van het bakhuis waren de deuren van de kapel uit Rimburg, die door een Duitse baronesse, aan het begin van de achttiende eeuw aan het dorp was geschonken. Deze deuren zijn nu dus inderdaad, Wim, 300 jaar oud. Het slot was ook nog een verhaal, daar heeft een zandstraler nog heel wat uurtjes aan moeten besteden, maar wel met het mooie resultaat dat het weer, of liever gezegd nog steeds, functioneert. Ook konden we nog een vijftal balken op de kop tikken van een hoeve uit de Kakert, die zo hard waren, dat er een aantal kettingen van de motorzaag bezweken.

Omdat er niemand ervaring had met een soortgelijke oven, zijn we met vier man een aantal zondagen naar een Belgische Academie gegaan om de kneepjes van het bakken onder de knie te krijgen. Ook leuk om te vermelden is dat onze oven zelfs in België geregistreerd staat, onder nummer 248.

We leerden daar hoe we de oven zelf konden bouwen en daar zaten nogal wat haken en ogen aan; een voorbeeld hiervan is, dat de warmte over de hele oven gelijk moet zijn en dat kun je beïnvloeden door de vorm van de oven. De oven is groot genoeg voor 15 vlaaien of veertien broden. Ze wordt gestookt met ‘sjanse’, of in het Nederlands gezegd takkenbossen en het duurt twee uur voor de oven op temperatuur is. Om hiervoor de kneepjes van het vak te leren, is een aantal Rimburgse bakkers en stokers in spe, een aantal dagen naar het bakhuis in Melderslo geweest.

Rondom de oven en met als basis de deuren van de kapel werd het bakhuis gemetseld met meer dan 7.000 veldbrandstenen, die allemaal schoon gebikt moesten worden. Zo werkten we heel wat maanden op zaterdagen met een groot aantal vrijwilligers aan de realisatie van ons Dorps OntmoetingsPlek.

In september 2010 is ’t Bakkes Rimburg geopend door burgemeester Bert Janssen en ingezegend door pastoor Smeets. Het was stralend weer en het werd een prachtige opening met als muzikale omlijsting een optreden van fanfare Victoria en het gemengd zangkoor Eendracht. Het werd een drukte van jewelste, want ik denk dat het grootste deel van de dorpsbewoners bij de opening aanwezig waren.

Nu de eerste vlaaien en broden gebakken waren, moesten deze uiteraard ook verkocht worden. Een kop koffie of thee hoort er natuurlijk bij en zo kregen we al snel ook een cateringploeg, die nu al meer dan 10 jaar geleid wordt door Edmee Kusters Allon. Inmiddels is onze Dorps OntmoetingsPlek ’t Bakkes uitgegroeid tot een behoorlijk ‘bedrijf’, waarin 63 vrijwilligers actief zijn; in de bouwploeg, de stokersploeg, de cateringploeg, de groenploeg, het bestuur en uiteraard de bakkersploeg onder leiding van ‘opper-bakker’ Jos Haan.

De Corona-tijd heeft er goed ingehakt en hebben we twee verloren seizoenen achter de rug. Op zondag 1 mei starten we weer. Het is even wachten wat er gaat gebeuren, maar wat we zo horen zijn de inwoners weer blij dat ze weer naar ’t Bakkes kunnen komen. Omdat we niet weten hoe de Corona zich ontwikkelt, houden we dit jaar maar zes bakdagen.

In 2019 hebben we een aangrenzend weiland van een sponsor ter beschikking gekregen. Het is de bedoeling om hierop iets educatiefs te doen voor de jeugd. Een kennis van mij heeft trekpaarden en het is de bedoeling dat er geploegd wordt. We hebben er ouderwets winterkoren opgezet. Hiervan gaan we meel maken en als we 80 tot 100 kilo hebben, dan willen we dat laten certificeren en gaan we er ons eigen meel van maken. Maar als het zover is dan kom je nog maar een keer terug Wim, want dat wordt een mooi verhaal.

We starten op zondag 1 mei met de eerste bakdag van het jaar. Ook de lezers van de Anselbode zijn uitgenodigd om tussen 13.00 uur en 17.00 uur eens te komen genieten van een lekker stukje vlaai of brood, gebakken op authentieke Rimburgse wijze.”

Voor meer info kijk op www.bakkesrimburg.nl.