Botanische tuin weer open voor publiek
12-03-2018

1811 botan tuinOp zondag 4 maart openden wethouder Jo Bok en gedeputeerde Mackus de Botanische tuin Kerkrade op feestelijke wijze voor het publiek. Hiermee werd de renovatie van de tuin en het bijbehorende theehuisje afgesloten en kunnen bezoekers weer gebruik maken van de vernieuwde faciliteiten.

Herontwikkeling Botanische tuin

In de periode 2015 – 2017 is door de gemeente Kerkrade uitvoering gegeven aan het project ‘Door- en herontwikkelen Botanische tuin Kerkrade’. Het project had tot doel de Botanische tuin een nieuwe impuls te geven en aantrekkelijker te maken voor potentiële bezoekers. Hierdoor wordt de positie op toeristisch-recreatief gebied versterkt en kan de status als cultuurhistorisch monument worden geborgd.

De renovatie

Bij de renovatie is met name aandacht besteed aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de tuin, het aanpassen van de plantencollectie en het opwaarderen van de tuinkas met de Madagaskar collectie. Verder is geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het bezoekerscentrum middels het opwaarderen van de kantoorvoorzieningen en het creëren van hoogwaardige vergaderfaciliteiten.

Toekomst Botanische tuin

Wethouder Jo Bok is zeer verheugd met de resultaten van de renovatie van zowel het tuin gedeelte als ook het vernieuwde theehuisje. “Hiermee is de basis gelegd voor een toekomstbestendige Botanische tuin en kan deze nu verder worden uitgebouwd naar een volwaardige toeristische voorziening binnen de gemeente”, aldus de wethouder.