Botanische tuin geopend
02-04-2017

1714 Botanische tuinHet jaar 2017 staat in het teken van botanische tuinen. 25 botanische tuinen bundelen hun krachten en werpen zich op als ‘botanic guardians’: hoeders en poortwachters van de biodiversiteit. Tijdens het themajaar zijn binnen de 25 landelijke tuinen diverse tentoonstellingen en activiteiten gepland. Op de vernieuwde website www.botanischetuinen.nl kunt u hierover meer informatie terug vinden. Ook is de app Hortus Chat ontwikkeld waarmee bezoekers informatie kunnen verkrijgen over bijzondere planten binnen de botanische tuin.

Ook de Botanische tuin Kerkrade is weer geopend en begonnen aan het nieuwe seizoen. De tuin is weer dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het loont om een kijkje te komen nemen in de Botanische tuin aan de St. Hubertuslaan in Terwinselen. Deze botanische tuin kreeg het afgelopen jaar een grote opknapbeurt. Ook dit jaar worden nog diverse zaken onder handen genomen om de tuin toekomstbestendig te maken.

De gemeente Kerkrade en de Stichting Botanische tuin hebben zich tot doel gesteld deze unieke locatie binnen Kerkrade te behouden. De Botanische tuin Kerkrade is de enige botanische tuin in de provincie Limburg en tevens aangemerkt als Rijksmonument en museum.

Vele handen maken ligt werk

De organisatie van de Botanische tuin Kerkrade wordt gevormd door een stichting met bestuursleden en vrijwilligers die op allerlei fronten actief zijn. Als belangrijkste onderdeel is natuurlijk de tuin zelf een plek waar vrijwilligers hand- en spandiensten verrichten. Maar daarnaast is er ook een horecagedeelte en vervult de botanische tuin ook een educatieve rol. Zo bezoeken jaarlijkse vele kinderen de tuin en krijgen deze onderwijs op het gebied van natuur en milieu.

Vrijwilligers gezocht

Voor al deze taken wordt gezocht naar extra vrijwilligers. Dus draagt u de Botanische tuin een warm hart toe en wilt u een handje helpen, dan zijn er vele mogelijkheden om dit te doen. Groene vingers zijn niet vereist, want ook zijn er nog vrijwilligers nodig voor de administratie en het bestuur. Kom dan op woensdag 19 april naar de informatiebijeenkomst in de Botanische tuin Kerkrade. Wel aub even aanmelden via info@botatuin.nl of telefonisch via 045-5415615.