BIB op de bres voor ontmoetingsplek
19-09-2016

1638BIBMomenteel inventariseert het BIB (Bewoners Initiatief Bosssen) de mogelijkheden om in haar wijk een ontmoetingsplek te realiseren. Deze heeft tot doel de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Er wordt gedacht aan een sfeervolle goed toegankelijke ruimte die bestemd is voor alle leeftijdsgroepen. Een mogelijkheid hiertoe is het speeltuingebouw in de Van Meertenstraat. Samen met het speeltuinbestuur, Wonen Limburg en de Gemeente Kerkrade werkt het BIB dit plan nu verder uit. Buurtbewoners die graag mee willen denken kunnen contact met opnemen via mail: BIBBossen@hotmail.com of of bel 06 40266749.