BelastingTeam Impuls in Coronatijd
17-02-2021

logo belastingdienst

Het BelastingTeam van Impuls helpt iedereen bij het invullen van uw aangifte die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook in in 2021 weer voor uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020.Deze hulp wordt verleend vanuit diverse locaties in de gemeente Kerkrade. Door de van overheidswege en RIVM opgelegde beperkingen en regelgevingen, is het thans niet mogelijk deze hulp op de gebruikelijke tijd, begin maart, te starten. Het belastingteam heeft helaas op dit moment door deze beperkingen geen locaties ter beschikking.

Zodra zij meer weten over eventuele versoepelingen van de thans geldende regels, zullen zij u via de media verder informeren over de start van de belastinghulp en hoe en wanneer u zich voor deze hulp kunt aanmelden als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

U komt voor deze gratis hulp in aanmerking als
u 55 jaar of ouder bent;
in Kerkrade woont;
een maximum bruto verzamelinkomen tot €22.700,= (alleenstaanden) of tot €27.500,= (voor gehuwden en fiscaalpartners) hebt;
uw spaartegoeden niet hoger dan €30.000,= (alleenstaanden) of tot €60.000,= (voor gehuwden en fiscaalpartners) zijn.

Het belastingteam blijft u via de Anselbode informeren.