Noodkap en verwijderen dood hout Loosbos
12-04-2021

15 LoosbosDoor Bernard Brouns

Tijdens een recente boomveiligheidscontrole in het Loosbos is geconstateerd dat een aantal oudere bomen plotseling in snel tempo afsterven of zelfs al dood zijn. Ook zijn een aantal bomen ernstig verzwakt door ouderdom, inrotting en/of aantasting door zwammen. Omdat het bos druk bezocht wordt door wandelaars is vanwege mogelijk gevaar besloten om per direct de dode en aangetaste bomen langs de paden en perceelgrenzen te kappen.

Gevoelig voor droogte en hitte
Het Loosbos is een oud bos bestaande uit voornamelijk beuken. De oudste bomen zijn ca. 100 jaar oud en hebben vooral de laatste jaren veel geleden van de warme en droge zomers. Omdat beuken vlak wortelen, zijn ze erg gevoelig voor perioden van droogte en hitte. Op het moment dat ze met watertekorten geconfronteerd worden, reageren ze door kleinere bladeren te produceren. De zon krijgt dan vrijer spel, door het anders gesloten bladerdak heen. Slaat de droogte harder toe, dan verwelken de bladeren en sterven de eerste takken van de kroon af. De stam laat vocht door en de eerste schorsplaten laten los. Bastkevers, houtkevers en schimmels treden dan in en zij zijn het die het karwei afmaken. Vele factoren tegelijk worden de boom dan fataal.
Verzwakte beuken verkleuren, ook aan de stam. Takken breken af of bomen vallen spontaan om. Ontstaan er eenmaal gaten in het bladerdak boven een beukenbos en komen bomen vrij in de zon te staan, dan verbranden ze als het ware.
Dit proces van afsterven kan zich, zoals nu in het Loosbos, in enkele maanden ontwikkelen.

Weerbaar en klimaatbestendig bos.
De verwachting is dat, vanwege de klimaatverandering op korte termijn mogelijk meer beuken zullen afsterven. Wanneer dit gebeurt, zullen voor een duurzame instandhouding van het bos, opengevallen plaatsen opnieuw worden ingeplant. Bij de keuze van de nieuw aan te planten boomsoorten zal gekozen worden voor bomen die beter bestand zijn tegen een warmer en droger klimaat, zoals boomhazelaar, wintereik, zoete kers en winterlinde.

Noodkap
Vanwege het mogelijke gevaar wordt morgen al begonnen met het verwijderen van de gevaarlijke bomen en dood hout. Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt gewerkt volgende de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer, waardoor roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen, zeldzame flora worden ontzien en gespaard kunnen worden.

De werkzaamheden worden binnen enkele dagen afgerond.
De uitvoering van de werkzaamheden worden begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.