Ambtsketen terug op Laethof
19-03-2024

De authentieke ambtsketen van de burgemeester van Eygelshoven is weer terug in de Laethof! De keten is inmiddels bijna 100 jaar oud en is sinds de gemeentelijke herindeling in 1981 niet meer gebruikt. De keten, die werd bewaard in de kluis van de gemeente Kerkrade, is op voorstel van wethouder John Roland in bruikleen gegeven aan de Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen. Op de Laethof wordt dit prachtige stuk uit 1932 tentoongesteld aan bezoekers, en hiermee blijft weer een stukje erfgoed van Eygelshoven levendig .

Op 6 maart werd door John Roland namens het College de keten overhandigd aan Joep Prevo, voorzitter van de Eygelshovense heemkundevereniging.