Aktie Kerkbalans
21-01-2021

03 KerkbalansDe tweede helft van januari staat traditiegetrouw in het teken van de actie Kerkbalans. De kerk, ook de kerk in Eygelshoven, is afhankelijk van giften. Een huis kost geld, dat weten we. Dat geldt ook voor de twee godshuizen in ons dorp. Bijv. nu moet er een nieuwe verwarmingsketel komen voor de dagkapel. Kosten ongeveer € 3000,00.

De komende weken zullen we aandacht besteden aan verschillende vormen van giften.

De meest constante is de kerkbijdrage, een jaarlijks, of maandelijks terugkerende gift. In tien jaar is het aantal deelnemers gedaald met ongeveer 200, oftewel 25 procent. De daling komt vooral door sterfte. Gelukkig hebben behoorlijk wat deelnemers hun bijdragen verhoogd, zodat het verlies beperkt blijft tot € 5000,00 à € 6000,00 (2010 bijna € 46.000,00, 2020 rond de € 40.000,00). Dank aan al onze deelnemers!

Daarom aan het begin van het nieuwe jaar opnieuw de oproep: doet u alstublieft mee aan de kerkbijdrage. Richtbedrag is € 6,00 per maand (€ 72,00 per jaar).
U kunt zich aanmelden bij de heer J.Cremers, 5352716. Hij kan ook informatie geven over belastingtechnische zaken, zoals het geven van periodieke giften.

Geef om uw kerk!