Aanslag BSGW 2020 en mogelijke kwijtschelding ?
17-02-2020

BSGWLeeft u van een minimum aan inkomen en meent u na het lezen van dit artikel recht op kwijtschelding te hebben, meld u dat dinsdagsmorgen tussen 09-00 uur en 12.00 uur, in de Bibliotheek, bij Bureau Sociale Raadslieden van Impuls. U kunt u aanmelden bij John, de gastheer van Impuls, die u vindt in de Bieb.

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelasting. 

Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg. U betaalt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Digitaal aanslagbiljet

Veel burgers en bedrijven ontvangen de aanslag digitaal omdat zij zijn aangemeld bij MijnOverheid.nl. Zij ontvangen géén papieren aanslagbiljet maar een bericht in hun e-mailbox.Wilt u voortaan uw aanslagbiljet digitaal ontvangen, meld u dan aan bij www.MijnOverheid.nl. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld. Om te registreren of in te loggen heeft u enkel uw DigiD nodig.

Hulp bij het toetsen van de WOZ- waarde? Neem eerst contact op met BsGW
Als u vragen heeft over uw WOZ-waarde of twijfelt of de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet correct is, dan is het belangrijk om eerst met BsGW te bellen of een bericht te sturen via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl . Gedurende de eerste weken nadat u de aanslag heeft ontvangen, zit een team van taxateurs klaar om u te helpen. Zij kunnen vaak onmiddellijk antwoord geven en zaken direct oplossen, zodat u geen schriftelijk bezwaar meer hoeft in te dienen. Deze hulp is gratis.
Wilt u desondanks schriftelijk bezwaar indienen, doe dit dan binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking. Dit kunt u ook via uw persoonlijke pagina doen.

Hulp via een extern bureau kost geld
Particuliere externe bureaus adverteren in deze periode actief en roepen huiseigenaren op om via hun bureau bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Zij bieden u aan om dit gratis, namens u te doen. Voor u zijn er dan geen kosten aan verbonden. De gemeente is hierdoor echter jaarlijks veel geld kwijt. Deze kosten zullen uiteindelijk door de burger gedragen moeten worden.

Bereikbaarheid BsGW: Regel het online
Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd kan het druk zijn aan de telefoon. Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Bel dan op een ander tijdstip met BsGW. BSGW is telefonisch bereikbaar via 088-8420420 op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.
Nog gemakkelijker regelt u uw persoonlijke belastingzaken online via de website www.bsgw.nl.