Aanpassing rotonde
07-09-2021

rotonde 20210812 3Afgelopen zomer heeft Eygelshoven twee keer overlast gehad van overmatige regenval in kort tijdsbestek. Er is in de media veel aandacht aan besteed. Om kansen op herhaling te verminderen, heeft de gemeente Kerkrade het ontwerp van de in aanleg zijnde rotonde op de kruising Waubacherweg/Rimburgerweg aangepast. Wat zijn de maatregelen om toekomstige overlast te verminderen/voorkomen?
De gemeente Kerkrade heeft de Anselbode onderstaande informatie verstrekt.

“Het afstromende regenwater wordt in Eygelshoven via onder andere de Anselderbeek en Strijthagerbeek en Gravenweglossing naar de Worm geleid. Het regenwater dat afkomstig is vanuit de Gravenweg en Waubacherweg wordt afgevoerd via de Gravenweglossing.
De Gravenweglossing loopt langs de Gravenweg, Waubacherweg, Rimburgerweg en vanaf de Putstraat via het industrieterrein Julia naar de Anselderbeek. De Gravenweglossing voert alleen water af tijdens regen en is niet overal zichtbaar. Deels loopt het water door buizen.

Bij de noodweren die we afgelopen zomer gehad hebben, is de afvoercapaciteit van deze waterlossing onvoldoende gebleken en loopt het regenwater via de Waubacherweg en Putstraat door naar de kom van Eygelshoven.
In samenwerking met het Waterschap Limburg werkt de gemeente Kerkrade aan een verbeterde waterhuishouding.

Zo onderzoekt het Waterschap hoe de bestaande buffers aan de Gravenweg, Waubacherweg en Groenstergracht vergroot kunnen worden en hoe de afvoercapaciteit van de Gravenweglossing vergroot kan worden.

Om het water richting Putstraat te dwingen, is door de gemeente de rotonde op de kruising met de Rimburgerweg verhoogd aangelegd en zal het profiel in de Rimburgerweg verlaagd worden.
Het bestaande profiel in de Putstraat zal zodanig worden aangepast dat het water gedwongen wordt de Gravenweglossing in te stromen en niet meer door de tunnel (naar de St. Janstraat-St. Hubertusstraat-Stegel) te lopen.