500ste huisbezoek van ouderenadviseurs Impu
11-02-2020

2007 ouderenbezoekVrijdag 17 januari vond het 500ste huisbezoek plaats van de ouderenadviseurs van Impuls. Ter gelegenheid hiervan heeft wethouder Leo Jongen (Ouderenbeleid) een bloemetje overhandigd aan het echtpaar Jakobs uit Haanrade.

In het kader van het Ouderenbeleid in Kerkrade worden alle 75-jarigen door de welzijnsinstelling Impuls aangeschreven met de vraag of zij een huisbezoek van één of twee ouderenadviseurs op prijs zouden stellen.

Ouderenadviseurs zijn vrijwilligers die onder leiding van Impuls 75-plussers thuis bezoeken en hen adviseren over diverse regelingen en activiteiten die de gemeente Kerkrade biedt aan haar oudere inwoners. Hierbij valt te denken aan hulp bij het invullen van formulieren, hulp bij het wijs worden uit diverse financiële ondersteuningsmogelijkheden maar ook informatie over de verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor senioren.

Informeel

Het gesprek vindt in informele sfeer plaats en de ervaring leert dat de inwoners die een bezoek hebben gehad van de ouderenadviseurs dit als zeer prettig hebben ervaren. Ze worden thuis in hun eigen woonomgeving breed geïnformeerd over alle mogelijkheden. Bovendien bieden de adviseurs een luisterend oor voor de vragen en problemen waarmee zij te maken hebben.

“Zelfs al is er op het moment van het gesprek met de adviseurs geen aanleiding om van de diensten van de gemeente gebruik te maken, er kan een moment komen waarop dit wel het geval is en dan is de informatie die de adviseurs hebben gegeven waardevol,” geeft wethouder Jongen aan.

<bijschrift foto>

 

Wethouder Leo Jongen, het echtpaar Jakobs en de ouderenadviseurs Piet Schepers en Jo Bos