2024 – Socio-Project – 50 jaar deel 5
08-05-2024

Op 24, 25 en 26 mei viert het Socio-Project feest. Dan is het vijftig jaar geleden dat het feestelijk is geopend. In deze editie van de Anselbode het laatste deel uit een reeks van vijf artikelen met een terugblik op de geschiedenis van ons Socio-Project.

Inleiding
Het is 2010. De laatste grote renovatie was in 1986-88. Het is weer nodig grootschalig onderhoud uit te voeren. Daarbij moet het gebouw ook aan de nieuwste eisen van de tijd worden aangepast.
De gemeente Kerkrade heeft het Socio-Project aangewezen als een van de zes gemeenschapshuizen. Onder leiding van wethouder Ralf Krewinkel is het gemeenschaps-huizenbeleid aangepakt en uitgewerkt onder het motto “Sociaal investeren in mensen en wijken.” Samen met de gemeente Kerkrade heeft de Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven in het kader van dit beleidsplan besloten om het gebouw aan te laten passen aan de huidige wet- en regelgeving en ook om de faciliteiten voor huurders en gebruikers te verbeteren. Met name de eisen van brandveiligheid en toegankelijkheid zijn sterk aangepast in de nieuwe regelgeving en krijgt extra aandacht.
Na een aanbesteding is de renovatie gegund aan Wierts Projekten B.V. uit Landgraaf. Daarbij wordt in overleg met de gemeente Kerkrade het adviesbureau Kraft uit Landgraaf ingeschakeld voor de projectbegeleiding. Jan Kraft leidt het bouwteam met projectmanagers van de firma Wierts, de Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven en specialisten op bouwkundig en financieel gebied van de gemeente Kerkrade. De grote uitdaging is om de werkzaamheden plaats te laten vinden met zo weinig mogelijk overlast voor evenementen, huurders en gebruikers.
Wekelijks bezoeken zo’n vierduizend mensen het Socio-Project.
Naast aanpassen aan de nieuwe eisen van de tijd, is ook een doel om het Socio-
Project een nieuwe eigentijdse uitstraling te geven. Gekozen is om de betonnen hoofddraagconstructie nu één kleur te geven en wel oud-rood. Daarbij zijn er buiten op de gevels grijze panelen aangebracht. Diverse tinten grijs komen ook terug in het interieur. Ook het buitenaanzicht is grondig aangepakt. Dit is samengaan met andere verbeteringen in het centrum van Eygelshoven zoals het vernieuwen van het straatwerk. Om de vindbaarheid van de ingangen te verbeteren is ervoor gekozen om deze allemaal van een letter te voorzien en buiten op verschillende plekken informatieborden te plaatsen die aangeven welke ingang tot welk deel van het Socio-Project leidt.
Deze grote renovatie is tot stand gekomen met financiële hulp van de provincie Limburg, gemeente Kerkrade en eigen middelen van de Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven.1

Opening hernieuwde Socio-Project
Op vrijdag 27 mei 2011 wordt het vernieuwde Socio-Project geopend. Er vindt een officiële openingshandeling plaats om 16:30 uur door de Kerkraadse wethouder Caroline Szalata en Jan Jongen, voorzitter van de Sport- en Cultuurstichting
Eygelshoven. Aansluitend zijn er diverse feestelijkheden.2

Evenementen, huurders en gebruikers na de heropening
Het Socio-Project is en blijft de multifunctionele accommodatie waarvoor het destijds is gebouwd. Veel huurders en gebruikers van het eerste uur vinden nog steeds hun plek in dit gebouw. Al is soms hun naam veranderd, de activiteiten zijn nog vaak dezelfde. Anno 2011 vinden we in het Socio-Project: de Bistro-Socio,
Ouderencentrum-Impuls, Kegelhal-Socio, Jongerencentrum “The Dream”-Impuls, Hobby- en Houtbewerkingsclub-Impuls, Karnevalsvereniging Burgelust, Logopedie Veronique Cremers-Haan, Stichting Kinderopvang Kerkrade-
De Hummelhof, Maatschappelijk Werk Kerkrade-Noord, Wijkpunt Kerkrade-Noord en uiteraard de Openbare Bibliotheek. Daarbij moeten we de vele gebruikers van de sporthal niet vergeten. Denk hierbij vooral aan Sportvereniging Eygelshoven, Badmintonclub Cosmos ’77 en de basisscholen die hier wekelijks komen. Sinds enkele jaren is daar nog de Harmonie
St. Caecilia bij gekomen die wekelijks hier haar repetitie heeft en hier al menig concert heeft gegeven.
Behalve De Hummelhof zijn bovengenoemde organisaties en verenigingen ook nog steeds de gebruikers in het jubileumjaar 2024.

Van Socio-Project naar Socio Eygelshoven
Het begon ooit met Socio-Ruimte. Architect Laurens Bisscheroux en zijn team hadden een plan niet alleen voor het realiseren van een gebouw, maar vooral ook voor het creëren van ontmoeting, voor het verwezenlijken van een levendig centrum in en voor de gemeenschap. Ruimten met verschillende functies die op het nieuwe marktterrein binnen en buiten met elkaar verbonden zijn: een Socio-Ruimte. De realisatie van de Socio-Ruimte wordt Socio-Ruimte-Project.3,4 De betekenis van project is: “vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct”.5 Waarbij een project in tijd en middelen begrensde activiteit is om iets te creëren en als het gereed is dan heet het geen project meer.6 En het Socio-Project is af. Al zullen, zo laat de 50-jarige geschiedenis zien, er altijd aanpassingen en vernieuwingen nodig zijn. Dat is ook goed. Sinds 2011 spreekt de Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven dan ook over “Socio Eygelshoven”.

Ter afsluiting
Vanwege de steeds grotere nood aan geschikte ruimte voor diverse verenigingen en organisaties is er meer dan 50 jaar geleden een initiatief ontstaan om een eigen gemeenschapshuis te realiseren voor Eygelshoven en Hopel. En dat is er gekomen en dat is er nog steeds. De Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven is nog steeds eigenaar en exploitant. De gemeente Eygelshoven en vanaf 1982 de gemeente Kerkrade speelt vanaf het begin tot heden een belangrijke ondersteunende rol. En zonder een bloeiende gemeenschap en gezonde verenigingen die dag in dag uit gebruik maken van Socio Eygelshoven, zou deze unieke multifunctionele accommodatie geen bestaansrecht hebben.
In Eygelshoven kunnen we trots zijn op “Socio Eygelshoven”.
Een uniek architectonisch concept, multifunctioneel, door Eygelshoven, van
Eygelshoven en voor Eygelshoven.