2024 – Socio-Project – 50 jaar deel 4
29-04-2024

Op 23, 24 en 25 mei viert het Socio-Project feest. Dan is het vijftig jaar geleden dat het feestelijk is geopend. De komende weken een terugblik op de geschiedenis van ons Socio-Project.
Deel 4: De tweede fase – twee kleuren

Inleiding

De ‘tweede’ fase betreft de periode vanaf de heropening in september 1988 tot en met mei 2011. Buiten draagt het betonskelet van het Socio-Project de kleur blauw aangevuld met brede gele bebordingsstroken om de ingangen naar de diverse functies te duiden. Binnen zijn de kolommen blauw en de balken van het skelet geel. Op 30 september, 1 en 2 oktober 1988 vindt de heropening plaats, een open dag waar alle belangrijke huurders en gebruikers zich presenteren en diverse feestelijkheden.[1] Zo is er vrijdagochtend een sport- en speldag voor de drie basisscholen die sinds de beginjaren gebruik maken van de sport- en gymnastiekzaal. ’s Avonds zijn er demonstraties van Badmintonclub Cosmos ‘77 en van de Karate- en Taekwondo-vereniging. Op zaterdag een groot zaalvoetbaltoernooi met de diverse zaalvoetbalclubs die gebruik maken van de sportfaciliteiten in het Socio-Project. Sportvereniging Eygelshoven geeft in de gymnastiekzaal een demonstratie van haar activiteiten. Zondag 2 oktober is de grote open dag. Alle huurders werken hieraan mee. Uiteraard is de nieuwe bibliotheek opengesteld. Inmiddels is ook de muziekschool verplaatst naar het Socio-Project. De muziekschool die eerder in de voormalige Angela-kleuterschool aan de Molenweg was gehuisvest. Ook SJEK, sinds 1985 de nieuwe naam van SAJE, opent haar deuren. Nieuw zijn het Maatschappelijk Werk en de Bond voor Mensen zonder betaald werk. Zij zijn ook geopend en geven informatie over hun activiteiten. Ook nieuw is de logopedie, voor logopedische hulp kan men op dinsdagmorgen en donderdagmorgen op spreekuur. Oud en vertrouwd, sinds 1973, zijn er nog de Peuterspeelzaal Hummelhof en de Café-Kegelbanen. De Bar-Bistro is na een renovatie sinds maart 1988 in exploitatie gegaan.[2]

Het Socio-Project gezien vanaf de Torenstraat in 1988. Buiten is het betonskelet blauw aangevuld met grote gele bebordingsstroken. Op de hoek op de begane grond is de nieuwe ingang van de Openbare Bibliotheek en de Muziekschool. (Foto: Stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”)

 

De Openbare Bibliotheek op de nieuwe plek in het Socio-Project 1988. Duidelijk zichtbaar het nieuwe kleurenschema; voor de binnenzijde blauwe kolommen en gele balken.  (Foto: Stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”)

D’r Bemd sluit, stichting Kiosk verhuist naar het Socio-Project

Stichting Kiosk, organisatie voor lokaal welzijnswerk in Kerkrade, gaat het ouderenwerk overbrengen naar het Socio-Project. Het Dienstencentrum D’r Bemd in de Christinastraat beëindigt eind 1992 haar activiteiten aldaar. In januari 1994 is er na een uitgebreide verbouwing in het Socio-Project een officiële opening met aansluitend feestweek van zondag 16 tot en met 23 januari 1994. Alle activiteiten van de stichting Kiosk voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen uit Eygelshoven de Hopel zijn nu in het Socio-Project. De ouderen kunnen vanaf nu dus in het Socio-Project terecht voor een kopje koffie, biljarten, kaartje leggen, houtbewerking, handwerken en ouderengym.[3]

25 jaar Socio-Project in 1996

In juni 1996 wordt 25 jaar Socio-Project gevierd. Het is dan 25 jaar geleden dat met een graafmachine de ‘eerste spade’ is gezet die de start van de bouw aankondigt. Het Socio-Project is niet meer weg te denken uit Eygelshoven. En zoals al eerder gemeld, niet zomaar een gemeenschapshuis, maar een multifunctionele accommodatie: sporten, evenementen en onderdak voor diverse verenigingen en organisaties.

Een aantal bestuurders van het eerste uur van de Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven zoals Piet Verwijlen, Annie Eggen-Peters en Jan Vos zijn nog steeds betrokken. Waarbij we de vele andere bestuurders die jaren betrokken zijn of zijn geweest niet mogen vergeten. En ook Jan Jongen heeft nog steeds de algemene leiding.

Het 25-jarige jubileum wordt groots gevierd in 1996 met de “Egelser Mega Festiviteit”. Een feestgids blikt terug op de geschiedenis, de vele bestuurders en medewerkers van de Sport- en Cultuurstichting, de huurders en gebruikers en de vele activiteiten die er hebben plaats gevonden. Het feestcomité heeft voor 16 juni 1996 een gevarieerd programma samengesteld. Vanaf twaalf uur is het dolle boel met muziek, spel, eten en drinken.

Evenementen

Evenementen die jaarlijks terugkeren zijn natuurlijk de activiteiten van Karnevalsvereniging Burgerlust: de Prinsenproclamatie, de ‘Herrenzietsoeng’, de Kindercarnaval, de Caritasavond (later het Seniorencarnaval) en de drie carnavalsdagen. Ook voetbalvereniging Laura organiseert ieder jaar een goed bezochte carnavalsavond. En wie herinnert zich nog “Petit Paris” een rommelmarkt die twee keer per jaar wordt georganiseerd? En jaarlijks de hobbytentoonstelling of de Zwarte Markt op paasmaandag?

Badmintonclub Cosmos ’77 organiseert ieder jaar de “De Nach van Egelse”, een badminton­toernooi voor teams dat ’s avonds om 20:00 uur begint en doorgaat in de nacht tot de volgende ochtend om 8:00 uur.

Eygelshovense verenigingen vieren hun jubilea in het Socio-Project en dat zijn er heel wat. In 1986 nog het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Johannes.[4] Scouting Eygelshoven viert er in 1988 haar 50-jarige bestaan.[5] Harmonie St. Caecilia viert in 1992 het 100-jarige bestaan met een federatiefeest waaraan alle Kerkraadse muziekverenigingen deelnemen.[6] In 1993 komt het Gemengd Koor St. Jozef naar het Socio-Project voor het gouden bestaansfeest en organiseert een concert met de Mastreechter Staar.[7] In datzelfde jaar organiseert de Ziekensectie St. Jan het 25-jarige jubileum.[8] Ook de voetbalvereniging R.K.E.V.V. Laura komt voor een jubileumfeest; in 1994 bestaan zij 75 jaar. De oudste vereniging van Eygelshoven de Schuttersbroederschap St. Sebastinus komt in 2003 voor een groot feestontbijt naar het Socio-Project. Zij vieren dat de oudste vermelding van hun bestaan drie eeuwen oud is.

Wisseling van de wacht

Jan Jongen is vanaf de eerste dag directeur van het Socio-Project. Al tijdens de bouwfase is hij actief. Hij heeft de algemene leiding tot aan 2002, dan gaat hij met pensioen, maar niet voordat hij zijn opvolger Noud Krasovec heeft ingewerkt. In 2003 krijgt Jan voor zijn verdiensten voor de Eygelshovense gemeenschap de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn ongeremde inzet voor het Socio-Project heeft hier zeker aan bijgedragen.  Zonder een goed opererend Socio-Project zou de Eygelshovense gemeenschap en het verenigingsleven zeker anders hebben uitgezien. In 2003 overlijdt Piet Verwijlen die al vanaf 1969 actief is om een gemeenschapshuis voor Eygelshoven te realiseren en die later vanaf de eerste dag de voorzitter is van de Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven. Jan Jongen wordt gevraagd om het voorzitterschap over te nemen.[9]

[1]    “Socio-Project Eygelshoven”, programma bij de heropening, 30 september, 1 en 2 oktober 1988. Een uitgave van de Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven.

[2]    “Imageverbetering voor jongerenwerk Eygelshoven. Sjek gaat draaien”, Limburgsch Dagblad, Heerlen, 10-10-1985, pag. 21. Geraadpleegd op Delpher op 22-01-2024.

[3]    “Feestgids, Stichting Kiosk, organisatie voor lokaal welzijnswerk”, uitgave januari 1994.

[4]    “Kerkelijk zangkoor heeft drie jubilarissen St. Johannes Eygelshoven viert 85-jarig jubileum”, Limburgsch Dagblad, Heerlen, 06-11-1986, pag. 23. Geraadpleegd op Delpher op 23-02-2024.

[5]    “Jubileum Scouting Eygelshoven”, Limburgsch Dagblad, Heerlen, 08-01-1988, pag. 16. Geraadpleegd op Delpher op 23-02-2024.

[6]    “Eygelshoven”, Limburgsch Dagblad, Heerlen, 10-09-1992, pag. 13. Geraadpleegd op Delpher op 23-02-2024.

[7]    “St.-Jozefkoor viert jubileum” Limburgsch Dagblad, Heerlen, 22-04-1993, pag. 12. Geraadpleegd op Delpher op 23-02-2024.

[8]    “Feestmiddag”, Limburgsch Dagblad, Heerlen, 30-09-1993, pag. 17. Geraadpleegd op Delpher op 23-02-2024.

[9]    “50 Jaar Socio Project en Jan Jongen”, Anselbode, weekblad voor Eygelshoven en omgeving, Kerstuitgave 2020, 66e jaargang, nr. 51-52, 14 december 2020.