100 Jaar Grote Kerk (Deel 4)
19-12-2022

De eerste H. Mis

De ingebruikname van de nieuwe kerk is drie weken voor Pasen op zondag 26 maart 1922. Vanuit het Oude Kerkje wordt in een plechtige processie het Allerheiligste naar de nieuwe kerk gebracht door pastoor Th. Schreijen met assistentie van oud-pastoor Fr. Schijns, kapelaan M.J. Alsdorf en pater J. Colsen. De kerk is dan allesbehalve af. In eerste instantie zijn de kerkbanken uit het Oude Kerkje overgeplaatst als ook de kruiswegstaties, preekstoel en het Müller-orgel.

In het Limburgsch Dagblad van 2 november 1922 wordt in een artikel melding gemaakt van het kerkinterieur: “Wie ziet op zulke ogenblikken dat de betonnen muren van de grootste bouw nog koud en kleurloos staan, dat de meubelen van de oude kerk zich schamen in de haar niet passende omgeving, dat de preekstoel belachelijk is, dat de heiligen- en engelenbeelden door de sterke kleuren, u als het ware naar de keel springen.” In november 1922 komen er nieuwe banken die worden geleverd door de firma Fr. Schyns uit Aken.
In 1923 worden de eerste glas-in-loodramen geplaatst. De nog jonge en onbekende kunstenaar Joep Nicolas heeft ze ontworpen. In de volgende aflevering meer over deze kunstenaar.
Na de realisatie van de nieuwe kerk heeft Eygelshoven twee kerkgebouwen. Ook de nieuwe kerk krijgt als patroonheiligen de H. Joannes de Doper en de H. Hubertus. De Sint Janstraat en Sint Hubertusstraat verwijzen daar ook naar. De patroonheilige H. Joannes de Doper komt al voor bij de wijding van het nieuwe priesterkoor van de Oude Kerk in de 16e eeuw. Onduidelijk is nog steeds wanneer en waarom de H. Hubertus als patroonheilige wordt benoemd. Feit is dat in Eygelshoven zeer vele mannen en vrouwen in de 18e en 19e eeuw als doopnaam Hubertus en Hubertina hebben.
Om de beide kerken uit elkaar te houden wordt al snel gesproken over de Grote Kerk of Grote St.-Janskerk als het om de nieuwe kerk gaat en over het Oude Kerkje of de Kleine Kerk als het over het kerkgebouw op de Kerkberg gaat.

Links De nieuwe kerk nog in aanbouw. (Foto: Stichting ‘Eygelshoven door de eeuwen heen’)

Links onder kerk in aanbouw waarop de betonconstructie duidelijk is te zien. Rechts onder gezicht op voltooide kerk. (Foto’s: De Telegraaf, Amsterdam, 08-04-1922, p4.).