Het College heeft in het verleden aangegeven dít jaar (2020) te zullen starten met de reconstructie van de Torenstraat te Eygelshoven, en dan mn. het (weg)gedeelte vanaf het Kleine Kerkje tot aan de bocht iets verderop (richting Schaesberg). Bewoners klagen momenteel steen en been over de verkeersoverlast aldaar, met name tijdens de drukbezochte zaterdagmarkt. Auto’s worden her en der maar lukraak geparkeerd (ook waar het niét is toegestaan!), ongeduldige chauffeurs ‘schieten’ over het fietspad als het hen naar believen uitkomt (met hachelijke verkeerssituaties tot gevolg!), menig autospiegel heeft het al moeten ontgelden en de ‘nét-niet’ ongelukken zijn (met name op zaterdag) inmiddels niet meer op één hand te tellen! 

Zoals het stukje Torenstraat momenteel is ingericht (oa. parkeerplaatsen en/of soort midden-geleiders op straatvlak) is niet meer ‘houdbaar’, te smal voor zoveel (zaterdag-)weggebruikers en lijkt steeds méér op een “Survival-parcours met hindernissen” dan op een gangbare doorgangsweg! Dit heeft het College zelf ook al eerder onderkent en aangeven in 2020 met de weg-reconstructie van de Torenstraat te starten. Prima!

Bewoners hebben onlangs wederom geklaagd bij Ons Kerkrade en derhalve de volgende specifieke vragen m.b.t. de voorgenomen weg-reconstructie van de Torenstraat: Naar aanleiding van voorgaand bericht heeft Ons Kerkrade de volgende vragen:
1) Is het College het (nog steeds) met Ons Kerkrade eens dat de weg-reconstructie van de Torenstraat van urgent belang is? En zo nee, waarom niet? 
2) Wanneer start de gemeente precies met de weg-reconstructie van de Torenstraat en wanneer zal deze reconstructie gereed zijn?
3) Zijn er momenteel omstandigheden/argumenten om niét in 2020 te kunnen óf willen starten aan de weg-reconstructie van de Torenstraat? Zo ja, welke precies? 
4) Wat gaan de bewoners van deze toekomstige wegwerkzaamheden merken (bijv. wegafsluitingen, omleidingen, (geluids-)overlast, etc.)?
5) Wat hebben de toekomstige wegwerkzaamheden voor gevolgen voor de dan aanwezige Zaterdagmarkt (bijv. wegafsluitingen, omleidingen, (geluids-)overlast, etc.)?  
6) Hoe zal de weg-reconstructie precies uit gaan zien (áls kan, svp met tekeningen aangegeven!)? 
7) Hebben de Torenstraat-bewoners zélf nog enige mate/vorm van inspraak mbt de toekomstige wegreconstructie en zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
8) Hoe worden de Torenstraat-bewoners toekomstig geïnformeerd mbt de weg-reconstructie van ‘hun’ Torenstraat (hoe, wat, wie, wanneer, etc.)? In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,
Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Jo Rozema 
Fractie Ons Kerkrade