Vrijdag 31 juli j.l. is de multifunctionele gemeenschapsvoorziening het Socio Project ingezet  als locatie voor de viering van het Offerfeest door de Moslimgemeenschap uit deze regio. 

De eigen locatie van de Moslimgemeenschap in onze regio op de Vink liet het niet toe om binnen de huidige geldende RIVM-maatregelen een volwaardig Offerfeest te kunnen organiseren. Het Socio Project heeft in overleg met de vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap, de heer Boukar twee zalen ‘corona-proof’ kunnen inrichten. 

Op donderdagavond werden de twee zalen geheel van het RIVM uitgemeten en afgeplakt. Op de dag van de viering werden de leden van de gemeenschap vóór binnenkomst onderworpen aan een gezondheidscheck en stonden uiteraard de noodzakelijke desinfecteermiddelen klaar. Nadat iedereen zich had laten registreren werden de gelovigen naar hun eigen plek begeleid. Daarnaast hadden veel volwassenen  uit éxtra voorzorg een mondkapje voor. De regionale Moslimgemeenschap kon op deze manier een veilig georganiseerd Offerfeest vieren.