Het onkruid weelt weer tierig op de R.K. Begraafplaats aan de Rimburgerweg. Hoogste tijd om weer te schoffelen en te wieden! Er heeft zich afgelopen een groepje vrijwilligers gevormd, dat geregeld probeert het kerkhof onkruidvrij te houden. De gemeente Kerkrade ondersteunt de werkzaamheden en heeft diverse materialen zoals branders en bosmaaiers te leen aangeboden. Maar deze groep heeft dringend behoefte aan uitbreiding.
Ben jij bereid om zaterdag 4 juni a.s. tussen 9.00 en 13.00 uur mee te helpen om het kerkhof weer toonbaar te maken? Meld je dan via een email naar ajhpelzer@gmail.com of telefonisch 045-5718443 of 0612122140 bij Albert Pelzer. Het is namelijk handig om te weten hoeveel koffie en thee moet worden gezet en hoeveel broodjes er moeten worden gesmeerd. Want de inwendige mens wordt niet vergeten.