Op deze webpagina verzamelt de redactie van de Anselbode vragen die door ‘politiek’ Kerkrade aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld, welke gesteld worden met betrekking tot een onderwerp in Eygelshoven en die als advertorial werd opgenomen in de gedrukte en aan huis bezorgde papieren versie van de Anselbode. 

LOGOOnsKekrade  Vragen met betrekking tot reconstructie Torenstraat (23-02-20200)   
LOGOOnsKekrade  Vragen met betrekking tot overlast Duitse windmolens (06-08-2020)
LOGOOnsKekrade Antwoord Reconstructie Torenstraat niet in 2020 maar in 2021
Logo Burgerbelangen 400px   Reconstructie Waubacherweg (1)
Logo Burgerbelangen 400px  Reconstructie Waubacherweg (2)
LOGOOnsKekrade Verzoek Ons Kerkrade: “Wijzig Stopstrook”
LOGOOnsKekrade Vragen Ons Kerkrade over verkeer Gravenweg
LOGOOnsKekrade Vragen Ons Kerkrade gevaarlijke situaties Markt
LOGOOnsKekrade Afloop Buurtbijeenkomst Gravenweg