Ziekensectie Sint Jan opgeheven ? of niet !
16-01-2023

Alsof er niets aan de hand is, verrasten de dames van de ziekensectie Sint Jan vlak voor de Kerstdagen 152 inwoners van Eygelshoven met een bezoekje en een kleine attentie. Maar er is wel degelijk iets aan de hand. In het dorp wordt namelijk gefluisterd dat dit de laatste keer was. Rita IJpelaar, de voorzitter van de ziekensectie, geeft opheldering. We leggen aan Rita de vraag voor of het inderdaad klopt, dat de ziekensectie Sint Jan de afgelopen Kerstdagen voor de laatste keer een attentie heeft bezorgd bij de eenzame of zieke ouderen in ons dorp.

Rita: “Het klopt inderdaad Wim, dat het de laatste keer is geweest, dat wij de eenzame of zieke ouderen met een attentie bezocht hebben. Ik wil best wel aan de inwoners van Eygelshoven vertellen, hoe wij tot dit besluit gekomen zijn. Op dit moment bestaan we uit nog slechts 12 actieve leden en een groot deel daarvan is de tachtig al gepasseerd. Op zich lukt het nog wel om voor de feestdagen de bezoekjes af te leggen, want dan zijn er altijd wel kennissen of bekenden, die de helpende hand toesteken.

Ons probleem ligt eigenlijk veel meer bij het organiseren van allerlei bestuurlijke zaken. Ik geef je een voorbeeld. Tot voor kort kregen wij van de parochie trouw een lijst met namen van hen, die in onze parochie voor een bezoekje en/of attentie in aanmerking kwamen. Door de strenge privacy wetgeving, van tegenwoordig, is dat niet meer mogelijk en moeten we dus op andere manieren proberen de lijst te vullen.

Tot voor zo’n vier jaar geleden kregen we steun van de dekenale ziekensectie, maar die is een paar jaar geleden helaas opgeheven. Dus vooral bestuurlijke zaken, voeden de pijn Vraag aan Rita: Dus als er een aantal jonge ouderen, dames of heren, de bestuurlijke zaken regelen, zoals het op peil brengen van de lijst van zieke en eenzame ouderen, gesprekken voeren met middenstanders, die iets willen sponsoren, het beheren van de financiën enz. is er dan nog een mogelijkheid, dat er een ‘doorstart’ gemaakt kan worden?Rita: “Ja, hoor. Als we een bestuur van zo’n drie personen kunnen vinden, die de bestuurlijke zaakjes op zich nemen, om de ziekensectie nieuw leven in te blazen, dan is dat mogelijk. Is een van jullie lezers geïnteresseerd, neem dan even contact met mij op.”

Dus beste lezers, heeft u nog een paar avonden per jaar niets in uw agenda staan en heeft u organisatievaardigheden, bel dan even met Rita Ypelaar, telefoon 045-5352179.