Wisseling van de wacht bij Kerngroep Noord
22-02-2024

Vorige week namen Ine Soyer (70), Jos Vreuls (79) en Ria Berikoven (78) afscheid als bestuurslid van de Kerngroep Noord van Impuls en daarmee levert de Kerngroep Noord 32 jaar aan bestuurservaring in. Alles verliep in een goede sfeer en de opvolging is inmiddels geregeld en daar hebben de vertrekkende bestuursleden ook een steentje aan bijgedragen. Reden voor de redactie van de Anselbode om in gesprek te gaan met de vertrekkers.

Maar wat is nu nog eens precies de Kerngroep Noord? Ine Soyer frist graag even ons geheugen op:

“De Kerngroep Noord is een onderdeel van Impuls-Meander Kerkrade. Wij organiseren laagdrempelige en betaalbare ontspannings-en bewegingsactiviteiten voor voornamelijk oudere inwoners van Kerkrade-Noord. Enkele jaren geleden was de minimumleeftijd nog vijfenvijftig jaar, maar die is inmiddels losgelaten. Op dit moment organiseren wij zo’n vijftien tot twintig activiteiten, die variëren van koken tot volksdansen en van Tai Chi tot en met Koersbal, die allemaal in het Socio plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen voor informatie terecht op onze website www.kerngroepnoord.nl. Iedere activiteitengroep heeft een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur en uit deze groep wordt dan het Dagelijks Bestuur benoemd. Zes jaar geleden werd ik lid van een pas opgerichte Tai Chi groep hier in het Socio. Na een paar maanden stopte de vrijwilliger, die namens dit groepje in het Algemeen Bestuur zat. Zo werd ik hier lid van en even later stapte ik als notuliste over naar het Dagelijks Bestuur.”

Jos kwam op eenzelfde manier in het Dagelijks Bestuur van de Kerngroep terecht, maar kreeg nog een andere omvangrijke taak toegewezen, namelijk die van penningmeester.

Jos Vreuls:
“In 2004 ging ik met pensioen en nadat ik een jaartje van mijn ‘massa’ aan vrije tijd genoten had, meldde ik mij aan bij de schildersgroep van Impuls. In mijn jeugd kon ik aardig tekenen en op school was het één van mijn lievelingsvakken. Nou de rest is simpel en ik kwam op dezelfde manier in het bestuur terecht zoals Ine. Dat is inmiddels al dik zestien jaar geleden. De toenmalige voorzitter moest nog alles zelf doen en was blij dat ik van hem als penningmeester het financiële gedeelte overnam. Even tussen door; het ging wel even iets anders dan tegenwoordig. Het innen van de contributie gebeurde nog met contant geld. Iedere maand kwamen de vertegenwoordigers naar het Socio om mij de contributie van hun activiteitengroep te overhandigen. Elke maand maakte ik dan een lijst waarop ik aantekende wie wel en wie niet betaald had. Ja, ja, en dat zonder kopieerapparaat of computer. Vergis je niet ook in die tijd waren er al zo’n 300 leden, dus dat werden behoorlijke lijstjes, maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan.

De laatste tien jaar hanteerde Ria Berikoven de voorzittershamer en aan haar de vraag: Hoe word je voorzitter van de Kerngroep-Noord?Ria Berikoven:

“Kort na mijn pensionering vroeg een buurvrouw aan mij of ik geen interesse had om als vrijwilligster iets te betekenen voor het ‘Senior Bledsje’ van Impuls. Er waren amper een paar weken verstreken toen ik ook werd gevraagd om voorzitter te worden van de Kerngroep Kerkrade-Noord. Ik stemde toe en voor dat ik het wist, was ik vrijwilligster van het ‘Senior Bledsje’ en voorzitter van de Kerngroep Kerkrade-Noord. Inmiddels zijn we tien jaar verder en praten we over ons afscheid. Terugkijkend kan ik wel zeggen dat het een mooie tijd was met uiteraard ‘hobbels’ maar die zijn we allemaal weer vergeten. Ook mooie momenten, zoals bij het vijftig jarig bestaan van de Kerngroepen. We zijn toen met de Schienebus naar Schin op Geul gereisd en eindigden in Simpelveld in Brasserie Perron 4 van Ella Jacobs.”

Bij elkaar hebben de drie vertrekkende bestuursleden maar liefst een dikke dertig jaar bestuurservaring opgebouwd en dat werpt de vraag op, waarom nu stoppen?

Jos Vreuls, die zestien jaar penningmeester was: “Eigenlijk was het mijn voornemen om op mijn tachtigste verjaardag te stoppen als penningmeester, maar omdat Ine en Ria ook stoppen, heb ik me maar bij hen aangesloten en stop ik een paar maandjes eerder. Moet kunnen toch, niet Wim?”, zegt hij lachend. “Maar ik heb nog een paar andere hobby’s en ik zie een extra vakantie ook wel zitten.”

Ine Soyer die zes jaar notuliste was: “Waarom stoppen? Ik verhuis binnen afzienbare tijd naar Heerlen en wil mij nog wat meer gaan toeleggen op Tai Chi en Yoga, zonder dat je bestuursverplichtingen hebt.”

Ria Berikoven, tien jaar voorzitter: “Na tien jaar is het wel goed geweest en na zo’n periode is het tijd om plaats te maken voor een nieuw bestuur. Blijf je te lang zitten, dat is volgens mij ook niet goed. Een frisse wind kan ieder bestuur op zijn tijd wel eens gebruiken. Dan komen er weer nieuwe ideeën en dat is nooit verkeerd. Zelf weet ik de vrijgekomen tijd wel in te vullen. Ik ben lid van de Heemkunde vereniging en werk daar aan een leuk project.”

Benieuwd zijn we wel hoe het zit met de opvolging in deze tijd, waarin je toch vaker geluiden hoort, dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen.

Ria Berikoven: ‘Nou Wim zo moeilijk was het eigenlijk niet. We hebben het in een vergadering van het Algemeen Bestuur tijdig aangegeven. Als ik me goed herinner was dat een dik jaar geleden en daarna is het op die contactmomenten nog enkele keren ter sprake gekomen. Nou, het resultaat was, dat zich drie vrijwilligsters gemeld hebben om de drie functies van ons in te vullen. Namens ons drieën, Jos, Ine en mijzelf wens ik het nieuwe bestuur succes in hun komende ambtsperiode.”

Foro: Van links naar Ria Berikoven, Ine Soyer en Jos Vreuls.