Vragen Ontginning Gravenweg DEEL 2.
01-04-2019

LOGOOnsKekradeGeacht College,

Onlangs hebben wij al artikel 38-vragen gesteld m.b.t. de mogelijk toekomstige afgravingen aan de overkant van de Gravenweg te Eygelshoven (Haanveld). Hier zou de firma L’Ortye voornemens zijn toekomstig mogelijk grind- en zandafgravingen te gaan uitvoeren, op Landgraafs (of provinciaal?!) grondgebied, mede als IBA-project.

Naast Ons Kerkrade hebben ook andere politieke partijen (waaronder Burgerbelangen) onlangs officiële vragen gesteld én is er inmiddels in het Waubacherveld een Actie-/Bewonersgroep actief die faliekant tégen het plan ageren.  

In de regionale krant van 27.03.19 staat een artikel waarin te lezen is dat het college van de gemeente Landgraaf de firma L’Ortye verzocht zou hebben te stoppen met de verdere activiteiten mbt hun toekomstig ontginnings-plan in het gebied Haanveld/Gravenweg.     

Naar aanleiding van het voorgaandede volgende vragen:
Klopt het voormelde standpunt, zoals verwoord in het krantenartikel, van de gemeente Landgraaf mbt het toekomstig ontginnings-plan in het gebied Haanveld/Gravenweg?
Is het college bekend met het voormelde standpunt van de gemeente Landgraaf?
Als het voormelde standpunt van de gemeente Landgraaf klopt, is het college van gemeente Kerkrade dan voornemens om op (zeer) korte termijn aansluiting te zoeken bij dit standpunt en zich officieel achter het standpunt van de gemeente Landgraf te scharen? Zo ja, per wanneer mogen wij hiervan een officieel bericht vernemen en zo nee, waarom schaart de gemeente Kerkrade zich niet achter het standpunt van de gemeente landgraaf m.b.t. deze kwestie?   
Wat is het algehele standpunt van het College van de gemeente Kerkrade mbt dit onderwerp?

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

Fractie Ons Kerkrade, Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Herman Vleugels