Verzoek van Ons Kerkrade: Wijzig ‘Stopstrook’!
26-07-2020

LOGOOnsKekradeOns Kerkrade ontving onlangs van bewoners vragen en opmerkingen mbt de nieuw gemaakte (bushalte)stop-strook vlak over de spoorwegovergang bij Station-Hopel. Met name mensen met een scootmobiel/fiets, omhoog komende vanuit de Cranenweyer via de Mensheggerweg, moeten nu bovenaan (zie kruis op beide foto’s) vrij gevaarlijk en lang schuin oversteken over de drukke Roderlandbaan om naar de overkant te kunnen komen. 

Dit omdat er ná het nu officieel aanleggen van de (bushalte)stop-strook, géén (verlaagde) doorgang is gecreëerd in de nieuwe Stop-strook (zie cirkel op foto). Hierop heeft Ons Kerkrade een brief gestuurd aan de gemeente Kerkrade met de vraag of hier nog eens serieus naar gekeken kan worden en dit alsnog gewijzigd kan worden. Het antwoord van de gemeente volgde al snel: ‘De bushalte is een aantal meter verplaatst: verder weg van het spoor i.v.m. de veiligheid en het geplaatste meubilair van ProRail (hekwerk). Hierdoor is de oversteek in het gedrang gekomen.

Er zal ALSNOG een VERLAGING worden gemaakt. Gezien het tijdstip zal dit naar alle waarschijnlijkheid eerst uitgevoerd kunnen worden ná de bouwvak vakantie.’ Dank aan de gemeente voor deze snelle reactie en het achteraf tóch nog accuraat inspringen op de ontstane situatie! Uiteraard jammer dat met de verlaging niet al éérder rekening is gehouden maar hoe luidt het spreekwoord ook al weer:

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Toppie en nu dus nog even afwachten tot na de bouwvak-vakantie! Stofoverlast U ziet wel, we zitten niet stil! En dat OK tijdens het huidige politieke Zomerreces niet achterover leunt, blijkt ook nog wel uit de officiële vragen die onze fractie onlangs aan het College van B&W heeft gestuurd m.b.t. irriterende (zwarte) stofoverlast in een gedeelte van de wijk De Baan. Maar hier zullen wij op een later tijdstip bij u op terugkomen! Fractie Ons Kerkrade wenst iedereen een fijne zomer en blijf vooral gezond!

Noud Krasovec, Harm Jacobs,

John Roland en Jo Rozema