Vastenactie kleurrijk in beeld op Facebook
26-03-2017

1713 Wiertz vastenactie 1Wilt u meer weten over de vluchtelingenschool in Khartoem? Wilt u zien hoe de honderden gevluchte kinderen uit Eritrea er in buurland Soedan aan toe zijn? En wilt u zien hoe we hen vanuit Eygelshoven al een klein beetje geholpen hebben? Zoek dan eens op Facebook naar Vastenactie Eygelshoven/Kerkrade.

 

De parochies H. Joannes de Doper / H. Pastoor van Ars te Eygelshoven en H. Lambertus te Kerkrade houden dit jaar de Vastenactie voor de vluchtelingenschool in Khartoem. Geef op NL16RABO0151706506 ten name van Kerkbestuur H. Joannes de Doper ovv Vastenactie 2017of stort uw gift in een van de collectebussen achter in de kerk.

‘Eygelshoven’ hielp ook vorig jaar al en berichtte ook toen al over het project. Op de Facebookpagina zijn vele foto’s te zien van de staat waarin de vluchtelingenschool verkeert. En er ontstaat ook een goed beeld van de huidige omstandigheden waarin de vluchtelingen en hun kinderen verkeren: stoffige klaslokalen waar de leerlingen hutjemutje zitten en wel wat betere leef- en leeromstandigheden kunnen gebruiken. En verder een achtergrondverhaal over de reden waarom duizenden Eritreeërs blijven vluchten naar Soedan.

De vastenactie van vorig jaar leverde al 2.250 euro op, die gespendeerd konden worden aan de aanschaf van twee kopieermachines. De broeders Kapucijnen, die de vluchtelingenschool bestieren, fotografeerden de machines uiteraard trots om ‘Eygelshoven’ te laten zien waar het geld aan uitgegeven was. De kopieermachines waren zeer gewenst zodat de leer- en lesboeken en tentamens en toetsen snel vermenigvuldigd kunnen worden voor de honderden leerlingen. Dit jaar, zo heeft de schoolleiding aangegeven, koopt de school graag lesboeken van de verwachte opbrengst.

Recent toegevoegd een foto van het bezoek dat bisschop Frans Wiertz een paar weken geleden bracht aan de uit Eygelshoven afkomstige priester Bert van Megen. Die laatstgenoemde is nuntius in Soedan en heeft de vluchtelingenschool als project bij onze parochies aanbevolen. Samen bezochten ze het vluchtelingencentrum.

Zoek op Facebook naar Vastenactie Eygelshoven/Kerkrade. Geef alstublieft aan dit vastendoel en steun de Vastenactie Eygelshoven/Kerkrade NL16RABO0151706506 ten name van Kerkbestuur H. Joannes de Doper ovv Vastenactie 2017of stort uw gift in een van de collectebussen achter in de kerk.