Stichting Anselbode wenst u mooie feestdagen
15-12-2020

52 Fijne feestdagenStichting Anselbode wenst u een fijne Kerst & een gelukkig 2021

Het jaar 2020 zullen wij niet snel vergeten. Het heeft ons op de proef gesteld en dit zal ook nog zijn weerslag op 2021 hebben.
Stichting Anselbode heeft ondanks alles geprobeerd er voor te zorgen dat u toch nagenoeg wekelijks een Anselbode in de brievenbus vond. Met een enthousiaste club vrijwilligers is dat gelukt en als voorzitter kan ik u vertellen dat mij dit, direct in mijn eerste jaar, zeer trots maakt. Vele uurtjes worden gestoken in het maken van artikelen, foto’s en het zorgen voor advertenties. Zonder deze advertenties zouden wij de Anselbode niet kunnen uitbrengen.

Dan hebben wij natuurlijk ook onze bezorgers die wekelijks door weer en wind zorgen dat u de Anselbode thuis krijgt. Gebruikelijk is dat zij u mede namens de Stichting Anselbode fijne feestdagen wensen. Dit jaar hebben wij de bezorgers om begrijpelijke redenen gevraagd niet huis aan huis aan te bellen. Daarom willen wij alle bezorgers via deze weg hartelijk danken voor hun inzet en hopen wij natuurlijk dat zij ook in het nieuwe jaar blijven de Anselbode blijven bezorgen.

Tot slot richt ik mij tot u trouwe lezers. Ieder van ons zal deze Kerst waarschijnlijk niet op de gebruikelijke wijze vieren. We zullen ons moeten schikken en een creatieve invulling geven aan het feest dat zo in onze gemeenschap verankerd is. Laten wij hopen dat dit eenmalig zo is. Namens alle bestuursleden van Stichting Anselbode wil ik u een fijn en gezegend Kerstfeest wensen en een goede jaarwisseling. Wij hopen dat u allen gezond blijft of dat snel weer wordt.

Roger Hoofs, voorzitter