Stem op Harm Jacobs
10-03-2019

Harm JacobsLokaal-Limburg: Dichtbij, Betrokken en Daadkrachtig; Kerkrade is een prachtige gemeente met een rijke cultuur, een bloeiendverenigingsleven en een mooie natuur. Allemaal zaken die het beschermen waard zijn.

Ook bij U in de buurt spelen zaken die de aandacht van de provinciale politiek verdienen. Zoals bijvoorbeeld het dossier zand/grind groeve aan de Gravenweg. Lokale partijen komen hier op voor de burgers terwijl de landelijke partijen druk bezig zijn met landelijke thema’s omdat hun dat net wat beter uit komt.

Dat kan en moet anders! Stemde U vorig jaar op een lokale partij? Stem dan nu ook lokaal, een stem op lokaal Limburg is een stem op U zelf!  Als kandidaat namens Lokaal-Limburg wil ik ook binnen onze provincie opkomen voor uw belangen. In de provincie worden weliswaar andere beslissingen genomen dan in een gemeente, maar de provincie gaat over onderwerpen die directe invloed hebben op de leefbaarheid in uw eigen omgeving.

Lokaal belang

Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen uit heel Limburg. Wij zijn niet links of rechts, wij zijn gericht op het lokale belang en steeds op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat. Lokale identiteit vinden wij van belang. De Statenleden voor Lokaal-Limburg worden gevoed door de aangesloten partijen in de provincie. Besluiten worden genomen vanuit de gedachte “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zo veel mogelijk neer bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de inwoners.

– Minder regels en minder bureaucratie.

– Meer mogelijkheden om nieuwe ideeën uit te proberen.

– Aandacht voor leefbaarheid van steden en landelijke gebieden.

– Ook aandacht voor duurzaamheid, voor natuur en milieu,

  • voor behoud van historie en voor traditie. 

Meer weten over Lokaal-Limburg? Kijk op onze site www.Lokaal-Limburg.nl

Laat uw stem niet verloren gaan. Stem op Harm Jacobs,