Nieuw gebouw voor school en opvang
28-02-2023

Een nieuw gebouw voor basisschool en kinderopvang. Vanaf dit jaar wordt er gebouwd aan een nieuw gebouw voor IKC Droomhof op het huidige terrein van BS De Veldhof aan de Anselderlaan. Dat geeft fantastische kansen om een echt kindcentrum in de wijk te realiseren, waar onderwijs en kinderopvang samenwerken aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Planning en verhuizing

Het project verloopt volgens planning. We verwachten de start van de werkzaamheden voor het nieuwe kindcentrum na de meivakantie. Bij de start wordt eerst het oude schoolgebouw van BS De Veldhof gesloopt. De leerlingen van BS De Veldhof en de kinderen van de kinderopvang verhuizen in de meivakantie tijdelijk naar andere locaties. Om het verkeer zo veel mogelijk te spreiden, worden de groepen verdeeld over twee tijdelijke locaties: het gebouw van de voormalige basisschool De Schatkist aan de Truytstraat en enkele nog te plaatsen tijdelijke schoollokalen op het terrein achter het scoutinggebouw aan de Anselderlaan.

Voorbereiding tijdelijke locaties

De tijdelijke huisvesting bij het voormalige gebouw van school De Schatkist wordt naar verwachting vanaf maart voorbereid voor de komst van de leerlingen. Zo vinden er in het gebouw enkele aanpassingen plaats en worden er buiten een aantal parkeerplaatsen voor het personeel gerealiseerd, zodat het ophalen en brengen soepeler verloopt. Medio april zullen de tijdelijke schoollokalen achter het scoutinggebouw geplaatst worden.

Kinderraad bekijkt verkeerssituatie IKC Droomhof

De kinderraad van de gemeente Kerkrade heeft op 1 februari de Veldhof bezocht. De kinderen hebben de locatie en de omgeving bekeken samen met medewerkers van de gemeente. Zij zullen hun eigen bevindingen delen over de verkeerssituatie. Deze worden samen met de school en de afdeling Verkeer van de gemeente besproken, om zo tot een concreet verkeersplan te komen.