Sint Jansheem, de 3 ringen
25-06-2020

2026 3ringenSint Jansheem Eygelshoven onderkomen van ‘De Drie Ringen’ voor film en lezingen
Het Sint Jansheem, aan de grote kerk van Eygelshoven, is reeds 2 jaar het overdekte podium voor ‘De Drie Ringen’ om filmmiddagen en lezingen te organiseren. Ook pastoor Heemels gaf er in de afgelopen twee jaar diverse lezingen lezingen. Ook werden er reeds diverse filmmiddagen (met lunch) verzorgd. Afgelopen week waren de heren Huub Bergsma (penningmeester) en Gerard Mol in het knusse Sint Jansheem te vinden.

Zij bekeken de mogelijkheden voor de eerste volgende filmmiddag, geschoeid op de leest van de Corona maatregelen met onder andere zijn ‘anderhalve meter’ eisen. Passen en meten dus voor genoemde heren.. Huub Bergsma: “Meten is weten en regeren is vooruitzien. Na de zomervakantie willen we graag de film ‘Woman in gold’ presenteren.”

Orma Mol-de Graaf (secretariaat) vult (telefonisch) aan: “Normaal gesproken vult het Sint Jansheem zich met 35 tot 40 mensen bij een filmmiddag. Gerard en Huub kijken nu over genoeg plek is voor deze mensen, gerelateerd aan de Corona maatregelen.”.

´De Drie Ringen’ komt voort uit een instituut dat in 1981 is opgericht door een zestal dekens uit de Oostelijke Mijnstreek (Parkstad) onder de naam Stichting Pastorale School Mijnstreek, later gewijzigd in de Stichting Pastorale School Zuid-Limburg (1995) en vervolgens per 2006 veranderd in de huidige naam ‘De Drie Ringen’. De Drie Ringen staat voor de verbondenheid van de godsdiensten (jodendom, christendom en islam). De Drie Ringen is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren.. De drie ringen brengt mensen met verschillende achtergrond en uiteenlopende levensoriëntatie bijeen rond thema’s en vragen waarin eigentijdse spiritualiteit een belangrijke rol kan spelen.

Meer informatie

Naast lezingen en film wordt er veel gewandeld, excursies georganiseerd en musea bezocht. Voor meerdere informatie: E: secretariaat@dedrieringen.org of I: www.dedrieringen.org

Fotobijschrift

Op de foto Gerard Mol (links) en Huub Bergsma bij het passen en meten..