Samen de schouders onder eenzaamheid
25-09-2017

1739 eenzaamheidDe komende twee jaar investeert de gemeente Kerkrade 300.000 euro in de aanpak van eenzaamheid. Reden voor de gemeente om door middel van bijeenkomsten haar inwoners bij te praten over de geplande benadering.

Bewonersbijeenkomsten

“We zien dat te veel inwoners, en dan met name ouderen, in een sociaal isolement terecht komen. Graag wil de gemeente Kerkrade deze mensen helpen de weg te vinden naar bijvoorbeeld activiteiten of verenigingen in de buurt om op die manier contacten op te bouwen en zich minder alleen te voelen.”

Met deze woorden opent wethouder Leo Jongen (Wmo) de bewonersbijenkomsten in Eygelshoven en Chevremont, de beide wijken waarin onder de 65 plussers een start wordt gemaakt met de nieuwe aanpak. Dit betekent overigens niet dat jongeren en andere wijken worden vergeten. De ervaringen met de 65 plus groep en de beide wijken zullen een basis vormen voor een meer gerichte aanpak van eenzaamheid onder andere doelgroepen en gebieden in Kerkrade.

Voor velen is eenzaamheid de verdrietige werkelijkheid van alledag. Volgens het meest recente Burgeronderzoek voelde 16 procent van de Kerkradenaren in 2015 zich vaak of soms eenzaam. “Het is een vrij grote groep bij wie één of andere vorm van eenzaamheid een rol speelt. Sociale eenzaamheid springt hierbij het meest in het oog; een stil verdriet, mensen lopen er niet mee te koop en je kunt aan de buitenkant niet zien hoe iemand zich van binnen voelt. Mensen schamen zich er zelfs voor om hardop uit te spreken dat ze eenzaam zijn. Heel belangrijk dus om als gemeente nog meer ons best te doen de eenzaamheid onder de inwoners te verminderen”, aldus wethouder Jongen.

Diverse activiteiten

Mariska Vreuls is consulent Ouderenwelzijn bij Impuls Kerkrade/MeanderGroep en een van de sprekers tijdens de bewonersbijeenkomsten. “Activiteiten zijn er voldoende in Kerkrade, zoals onder anderen bewegen voor ouderen, bloemschikken en computercursussen. Het probleem is vaak dat men niet wéét welke mogelijkheden er zijn. Ook kan vervoer naar een activiteit een probleem zijn. Om die groep eenzame ouderen die dan maar thuis blijven zitten te bereiken, worden de huishoudelijke hulpen van MeanderGroep ingezet. Tijdens de reguliere werkzaamheden zoals het poetsen en strijken, komen meestal de nodige gesprekken op gang,” weet Mariska, “op zo’n moment is het zaak goed te luisteren en door te vragen daar waar nodig. Zo kan men erachter komen hoe de oudere zich voelt, wat hij of zij nodig heeft en kunnen de meest passende activiteiten onder de aandacht worden gebracht. We moeten weer de tijd nemen om naast iemand te zitten en te luisteren.”

De weg wijzen

Daarnaast zullen er vrijwilligers op pad gaan om ouderen te bezoeken. Ze gaan in gesprek en proberen samen het antwoord te vinden op de vraag: wat kunnen wij doen om uw eenzaamheid op te lossen?

Mariska: “De vrijwilligers kunnen de weg wijzen in het aanbod van activiteiten en samen met de oudere kunnen ze op zoek gaan naar een passende activiteit. Vaak ervaren mensen een drempel om actie te ondernemen. De een voelt zich goed in een grote groep, de ander functioneert nu eenmaal beter in een kleiner gezelschap. De vrijwilligers gaan mensen helpen over die drempel heen te stappen. Voor die extra tijd en het bijscholen van de huishoudelijke hulpen en vrijwilligers stelt de gemeente geld beschikbaar. Vrijwilligers en huishoudelijke hulpen zijn de ogen en oren, maar íedere inwoner van  Kerkrade kan zich inzetten om eenzaamheid bij buurtbewoners terug te dringen en om de sociale relaties en onderlinge betrokkenheid terug te brengen in de wijken. Let op elkaar, praat met elkaar. Ook is er het meldpunt van Impuls. ‘Denk je dat iemand eenzaam is, pak die telefoon en meld het’, is de oproep. Samen kunnen we de stad weer laten bruisen van mensen en activiteiten.”

Meldpunt Eenzaamheid

Meer informatie of voor het melden van een probleem: Ouderenwelzijn Kerkrade. Telefoon: 045 5456351 of e-mail: info@impulskerkrade.nl