Reconstructie Waubacherweg
13-09-2021

37 reconstructie waubacherwegDe reconstructie van de Waubacherweg is reeds langer gaande. Het werk als totaal heeft vertraging opgelopen door de zware neerslag eerder deze zomer.

Momenteel wordt gewerkt aan het stuk tussen de Schovetweg en het station. Helaas lopen deze werkzaamheden ook enige vertraging op.
Dit stuk zal dan ook niet op 11 september maar pas op 18 september worden opengesteld (of zoveel eerder als mogelijk).
De rijbaan zal mogelijk eerder in gebruik worden genomen, de omleiding via de Putstraat kan dan komen te vervallen.
De werkzaamheden zijn vertraagd doordat in de trottoirs en fietspadenextra werkzaamheden noodzakelijk waren. Deze extra werkzaamheden hangen samen met het verbeteren van de waterafvoer.