Reconstructie Waubacherweg en overlast Gravenweg
31-03-2021

Fasering reconstructie Waubacherweg aangepast

14 reconWaubacherwegDe volgorde van de diverse fases in de reconstructie van de Waubacherweg wordt aangepast. Fase B -de reconstructie van de Waubacherweg tussen Rimburgerweg en Gravenweg- is nagenoeg afgerond. Vanaf maandag 29 maart start fase A en niet zoals eerder aangekondigd fase C.

De reden om te starten met fase A is dat er langs de beoogde omleidingsroute via de Groenstraat momenteel kabel- en leidingwerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast zullen op korte termijn veel transporten namens NATO gaan gebeuren. Verkeer van en naar het industrieterrein Julia kan tijdens fase A gebruik maken van de Rimburgerweg en hoeft dan nog geen gebruik te maken van de omleidingsroute via de Groenstraat.
Tijdens fase A wordt het weggedeelte tussen de gemeentegrens Kerkrade-
Landgraaf (ter hoogte van de Groenstergracht) en huisnummer 40 de bestaande verhardingen en funderingen verwijderd. Vervolgens vinden er grond- en rioleringswerkzaamheden plaats. Daarna worden de nieuwe verhardingen aangebracht.
De werkzaamheden starten maandag 29 maart en duren ongeveer 9 weken.

Bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden is het weggedeelte tussen de gemeentegrens Kerkrade-Landgraaf (ter hoogte van de Groenstergracht) en huisnummer 40 volledig afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Rimburgerweg en Groenstraat. Industrieterrein Julia blijft bereikbaar via de Rimburgerweg.

Aanpak overlast omleiding Reconstructie Waubacherweg
(31 mei t/m 25 juni 2021)

Inwoners van het Waubacherveld hebben ideeën en oplossingen verzameld om diverse vormen van overlast tijdens de wegomlegging in juni zoveel mogelijk te beperken en deze met de gemeente besproken.

Tijdens een rondgang met medewerkers van gemeente Kerkrade is de huidige verkeerssituatie in kaart gebracht en zijn ideeën uitgewisseld. Er is een aantal afspraken gemaakt om de overlast tijdens de omleiding van 31 mei t/m 25 juni zoveel mogelijk te beperken.

Zo zal er beter worden gekeken waar (Gravenweg, Nieuwenhagerweg, Waubacherweg, Kennedylaan en Churchillaan) de omleidings- en verkeersborden moeten worden geplaatst. Ook zullen aanduidingen op de verkeersborden duidelijker worden aangegeven en zal een helft van de Kennedylaan worden afgesloten, zodat foutief inrijden niet meer mogelijk is. Een drempel zorgt ervoor dat de snelheid van de auto’s wordt afgeremd.

De gaten in de Nieuwenhagerweg worden op vrijdag 26 maart gedicht. De verwachting is dat de huidige wegwerkzaamheden worden afgerond op 31 maart 2021 en niet zoals eerder verwacht op 26 maart.