Pieter Schulteis in de bloemetjes gezet 
03-12-2019

1947 bewonerscommissiePieter Schulteis door wethouder Leo JongenTijdens de feestmiddag, vrijdag 22 november jongstleden, werd Pieter Schulteis door wethouder Leo Jongen in de bloemetjes gezet en verrast met de replica van ‘d’r Joep’ als eerbetoon voor zijn 30 jaar vrijwilliger van Bewonerscommissie d’r Veldhof. Tevens werd gememoreerd aan 20 jaar computerles-docent bij Cekanet. Een compleet verraste heer Schulteis zag dat zijn drie dochters aanwezig waren, alsmede zijn zoon die uit het verre Thailand was overgekomen. Overigens werden alle aanwezigen door gemeente Kerkrade en Impuls letterlijk in de bloemetjes gezet. Het was goed toeven in wijkzorgcentrum Laethof.

Wethouder Jongen hield een mooie toespraak alvorens de heer Schulteis te onderscheiden. Hij sprak over de legio mogelijkheden en dito locaties van Impuls die Eygelshoven te bieden heeft en koppelde dit aan het thema van deze middag: Eenzaamheid.Muzikale omlijsting
Tijdens de feestmiddag was er een optreden van de bekende Paul van Loo en van het 5-man sterke orkest ‘Nit Nuuks’ uit Haanrade wat leidde tot volop dans en een heuse polonaise. De sfeer zat er goed in. Albert Pelzer, namens de Beonerscommissie: “We mogen terugkijken op een zeer geslaagde middag met wellicht als hoogtepunt de verrassing voor Pieter.”Feestmaal
Afgesloten werd de feestmiddag met een heerlijk feestmaal geserveerd door het restaurant van wijkzorgcentrum Laethof. Albert nogmaals: “Geweldig en dat allemaal door de steun van Meander, Wonen Limburg en de gemeente Kerkrade. We zijn veel dank verschuldigd.”