Openluchtmis en Processie
12-06-2017

1724 processie 2016Zoals ieder jaar trekt de traditionele sacramentsprocessie weer door de straten van Eygelshoven. Dit jaar vindt de processie plaats op zondag 25 juni. De plechtigheden beginnen om 10.00 met een openluchtmis op het voorplein van wijkzorgcentrum Laethof aan Putstraat 1. Aansluitend aan deze opluchtmis trekt de processie door de volgende straten; Putstraat; Torenstraat; Terbruggen; Bosweg; Anselderlaan; Veldhofstraat; Portbeemden.

Onderweg zal een rustaltaar worden opgesteld. De processie eindigt voor de grote kerk tegen 12.00. Daar zal de slotritus en de zegen met het Allerheiligste plaatsvinden. Aansluitend nodigt het Gilde van Sint Jan u van harte uit voor een drankje op de weide achter de kerk.

Processievereniging Sint Joannes de Doper nodigt U allen van harte uit deel te nemen aan de processie. Alle inwoners van Eygelshoven wordt vriendelijk gevraagd de vlag uit te steken om het feestelijk karakter van deze dag te vergroten. Nadere details worden bekend gemaakt in de Anselbode van 19 juni.