Ontwikkelingen Laurastraat
13-11-2017

1746 rotonde HopelZoals iedereen heeft kunnen zien en merken is er op de Laurastraat flink gewerkt. De grootste ingreep is de nieuwe rotonde op de kruising van de Laurastraat en de Kommerveldlaan. Klaar is het werk nog niet want de komende tijd zullen er nog diverse werkzaamheden worden uitgevoerd voor zover het weer dit toelaat. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een rode laag op de fietssuggestiestroken, aanplant van groen, afwerking, aanpassen bebording enz. De werkgroep Laurastraat volgt een en ander op de voet en waar mogelijk wordt u geïnformeerd via de facebookpagina van het buurtcomité Laurastraat Leefstraat.

Met de herinrichting van de weg is een grote stap gezet in het verbeteren van de leefbaarheid aan en rond de Laurastraat. Daarmee is het voor de buurt niet ten einde. Zo is met de gemeente Kerkrade en de Provincie Limburg afgesproken dat bewoners ook zelf zaken oppakken. Een voorbeeld daarvan is de aankleding van de rotonde waarbij de bewoners zelf zorg dragen voor wat er komt en hoe dat er komt. Een speciaal daarvoor in het leven geroepen ‘rotondegroep’ onder de werkgroep Laurastraat, heeft een oproep aan de Eygelshovense bevolking gedaan om ideeën aan te dragen hoe het middenterrein van de rotonde ingericht kan worden. Mooi om te zien dat dit onder de bewoners leeft want er is gelukkig veelvuldig gereageerd zodat de rotondegroep aan de slag kon. Inmiddels heeft de rotondegroep haar ideeën aan de werkgroep Laurastraat voorgelegd en is afgesproken dat e.e.a. verder uitgewerkt kan worden. Binnenkort zal hierop worden terugkomen in de Anselbode en natuurlijk op de facebookpagina Laurastraat Leefstraat. Houd daarom de Anselbode en de facebookpagina in de gaten.

De werkgroep Laurastraat is overigens zeer tevreden met de facebookpagina van buurtcomité Laurastraat Leefstraat. De pagina wordt goed bezocht, ‘geliked’ en er worden vele reacties geplaatst. Laat daarom gerust ook uw reactie achter. Op deze manier worden de bewoners en omwonenden op de hoogte gehouden over de Laurastraat en weet het buurtcomité en de werkgroep wat er in de buurt speelt.