OBS de Schatkist is goed bezig
20-11-2018

1847 schatkistOBS de Schatkist heeft begin dit schooljaar een inspectieonderzoek gehad. Het onlangs ontvangen inspectierapport is zeer positief. De inspectie was onder de indruk van de onderwijskundige groei en er is nu een goed in beeld aan welke doelen wordt gewerkt en er worden afspraken gemaakt over de resultaten. De kwaliteitszorg is goed.

Blijven verbeteren en vernieuwen

De Schatkist ziet een uitdaging in het voldoende beoordeelde onderwijs, voor de kinderen, nog beter te maken. Waar staat de school voor en wat willen ze met elkaar bereiken? De Schatkist beschikt over een enthousiast en ambitieus team waarmee, deze stappen gaan lukken. ‘Zij zijn trots op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, middels het positieve inspectieonderzoek wordt het harde werken beloond. Een extra motivatie om de ingeslagen weg door te zetten.

Movare

Onderwijsstichting MOVARE omvat 48 scholen met in totaal 52 locaties in meerdere gemeentes in Zuid Limburg. Dit zijn 44 ‘reguliere’ basis- scholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 11.471 leerlingen. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Voor meer info kijk op www.movare.nl.