Muziekonderwijs op De Veldhof
20-01-2020

2005 muziekprojectOp 6 januari vond op de basisschool De Veldhof in Eygelshoven de start van de pilot “Meer harmonie in de samenleving” plaats. Op 11 scholen in Kerkrade (waaronder basisschool de Veldhof), Brunssum en Landgraaf gaat de onderwijsstichting Movare en de muziekschool Kerkrade gedurende het 1ste halfjaar van 2020 een proef draaien om structureel muziekonderwijs op de basisscholen te verzorgen. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen dan wekelijks muziekonderwijs tijdens schooltijd. Als de pilot slaagt is het de bedoeling dat alle scholen (7682 leerlingen) in de drie gemeenten vanaf het schooljaar 2021/2022 aan het muziekproject zullen gaan deelnemen.


Waarom dit muziekproject
Onderwijs in muziek levert een essentiële bijdrage aan de drie hoofddoelen van onderwijs; kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Het is een ideaal middel om verschillende vakgebieden en thema’s en met elkaar te verbinden, te verbreden of te verdiepen. Daarnaast doet het een beroep op de 21e-eeuwse vaardigheden als creatief denken, problemen oplossen, kritisch denken en samenwerken en is het onderdeel van de meervoudige intelligentie. Kortom: muziek levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van (jonge) mensen.

Om het project te starten en te begeleiden is er een stuurgroep opgericht waarin zitting hebben: de onderwijsstichting Movare, de muziekschool Kerkrade, de onderwijswethouders van de drie gemeenten en de muziekdeskundigen Guido Dieteren en Harrie Reumkens.