Monument d’r Vóttekletsjer ontwaakt
08-01-2019

1902 rotondeNadat afgelopen zomer, 19 juni 2018, in het Scoutinggebouw een inloopavond heeft plaatsgevonden inzake het monument wat geplaatst gaat worden op de rotonde Laurastraat/Kommerveldlaan, is het relatief stil geweest inzake media-aandacht over d’r Vottekletsjer, zoals het monument genoemd wordt.

Deze inloopavond stemde bij alle betrokkenen tot tevredenheid en de nodige plannen en hulp werden ontvouwen. Hiervoor was echter nog de formele opdracht  nodig van de gemeente Kerkrade, die vertraging opliep vanwege de (wijk)wethouderswisseling van Tim Weyers naar Jo Schlangen. De intentieverklaring/overeenkomst was wel al getekend. Deze formele opdracht is inmiddels officieel verstrekt aan kunstenares Miriam Vleugels.

Er kan begonnen worden met de realisatie van het monument voor de genoemde rotonde. De onthulling van d’r Vóttekletsjer staat gepland (onder voorbehoud) omstreeks ‘midzomer 2019’.

Mouwen opstropen

Tijdens de afgelopen maanden heeft de werkgroep Rotonde niet stilgezeten. De rotonde is onkruidvrij gemaakt (zie foto) door de werkgroep ‘Rotonde’ van het buurtcomité ‘Laurastraat Leefstraat’.

De resultaten van de inloopavond kunnen nu worden ingezet om samen met de Eygelshovense gemeenschap, de kers op de taart te zetten van deze rotonde.

De werkgroep bezoekt de verenigingen en  sociale partners en gaat contact leggen met de inwoners van Eygelshoven. Belangrijk aandachtspunten zijn: toelichting op het monument en een verzoek tot ideeën en meewerken aan de officiële onthulling van het monument. Uitbreiding van de huidige werkgroep met enthousiaste inwoners die willen meewerken aan de onthulling is het streven. Samenwerking met het Bewonersplatform als facilitair medewerker en adviseur wordt voortgezet.

Tevens zijn fondsen door de werkgroep Rotonde geselecteerd en aangeschreven. Ook wordt een eerste aanzet tot crowdfunding acties opgesteld.

Zeker niet te vergeten is de basisschool die bij het geheel betrokken gaat worden.

Buiten kijf hierbij staat natuurlijk de communicatie met de kunstenares.  .

Informatie

Minimaal twee maal per maand zult u via de Anselbode op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en voortgang van d’r Vottekletsjer, middels feiten en korte interviews met betrokkenen. De werkgroep ‘Rotonde’ heeft er in ieder geval zin in om samen met u tot een schitterend resultaat te komen.